Zasedání 11. 4. 2017

ZASEDÁNÍ AS FSV UK DNE 11. DUBNA 2017

11. dubna 2017 od 15.00 v H212

Zápis ze zasedání dne 11. dubna 2017

Program: 

  1. Zahájení a informace o činnosti předsednictva AS FSV UK
  2. Schválení návrhu programu a zápisu z minulého jednání AS FSV UK
  3. Zprávy z komisí
  4. Informace vedení FSV UK
  5. Aktualizace vnitřních předpisů FSV UK - předkládá proděkan Soukup
  6. Harmonogram a.r. 2017/2018 - předkládá proděkan Soukup
  7. Aktualizace dlouhodobého záměru FSV UK - předkládá děkan Končelík
  8. Nominace doc. Mgr. Jaromíra Krejčího, Ph.D. do VR FSV UK - předkládá děkan Končelík
  9. Návrh usnesení k dění kolem Středoevropské university v Budapešti (CEU) - předkládá senátor Ditrych
  10. Různé