Význam “třetích prostředí” pro studium občanské politické komunikace v online prostoru

Význam “třetích prostředí” pro studium občanské politické komunikace v online prostoru

V rámci Expertní skupiny pro Ukrajinu (ESU) představujeme další odborný článek, který se věnuje aktuálním problémům v souvislosti s válkou na Ukrajině, tentokrát občanské politické komunikaci ve "třetích prostředích. 

Význam “třetích prostředí” pro studium občanské politické komunikace v online veřejném prostoru v krizových kontextech 

Rychlé střídání krizí zvýšilo význam studia politické komunikace na online diskusních platformách. Jak lze doložit i ve vztahu k válce na Ukrajině, významný podíl politické diskuse se odehrává v tzv. třetích prostředích, tedy na primárně apolitických, zájmových fórech. Ta mohou být zdrojem informací o politických náladách ve společnosti, zejména o postojích skupin, které se z řady důvodů nemusí účastnit mainstreamových politických diskusí v online prostoru (např. žen, které v politických online prostorech participují překvapivě málo). Mohou být také platformou pro informování takových skupin, třeba formou sociální reklamy. 

Autorkami textu jsou Mgr. Ing. Jana Rosenfeldová a PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D.

Více informací o ESU najdete také na webu