Výzkumníci z FSV UK a FSS MU mapovali hodnotovou orientaci obyvatel ČR během pandemie

VÝZKUMNÍCI Z FSV UK A FSS MU MAPOVALI HODNOTOVOU ORIENTACI OBYVATEL ČR BĚHEM PANDEMIE

Výzkumníci z FSV UK a FSS MU mapovali hodnotovou orientaci obyvatel ČR během pandemie

Fakulta sociálních věd UK ve spolupráci s Fakultou sociálních studií MU a výzkumnou agenturou NMS, s.r.o. uskutečnila společně s organizátory World Value Survey (WVS) – Světový výzkum hodnot) výzkum zaměřený na zmapování hodnotové orientace obyvatel ČR v době koronavirové epidemie. Šetření navazuje na pravidelně prováděné výzkumy World Values Survey a European Values Study (Evropská studie hodnot). Hlavními výzkumníky byli Petr Soukup (Institut sociologických studií FSV UK) a Ladislav Rabušic (FSS MU). Sběr dat proběhl ve dnech 30. 4. – 5. 5. 2020.

Výzkum, kterého se formou online dotazování 1000 zúčastnilo respondentů ve věku 18 - 65 let žijících v ČR, se zaměřoval na tři oblasti: zdravotní a psychosociální aspekty současné situace; důvěru obyvatel ve veřejné instituce a ostatní lidi a hodnocení dopadů současné situace na pracovní a rodinný život a ekonomické vyhlídky do budoucna.

Čtěte více v tiskové zprávě.

Kompletní zprávu z výzkumu najdete na tomto odkazu