Výběrové řízení Erasmus+ zaměstnanecké mobility na leden–březen 2024 je otevřeno

Výběrové řízení Erasmus+ zaměstnanecké mobility na leden–březen 2024 je otevřeno

Výběrové řízení programu Erasmus+ zaměstnanecké mobility na období leden-březen (včetně) 2024 je otevřeno.

Stejně jako v předchozích výzvách se do výběrového řízení zaměstnanci přihlašují podáním přihlášky. Přihlášky se nyní podávají prostřednictvím aplikace IS věda v modulu PAS (Projekty a soutěže).

Podávat přihlášky je možné do 30. listopadu 2023 do 15:00. Přihlášky podané po tomto termínu nebude možné do VŘ zařadit. Přihlášky zaslané emailem nebudou akceptovány.
 
Přístup do aplikace mají všichni zaměstnanci univerzity po přihlášení prostřednictvím Centrální autentizační služby (CAS). V systému jsou připravena obecná pravidla pro mobilitu a další informace (např. výše grantů, vzor Mobility Agreementu). 
 
Žadatel bude vyplňovat údaje o plánované mobilitě a prostřednictvím systému požádá o souhlas svého vedoucího pracovníka, který posuzuje odborné i jazykové předpoklady zaměstnance pro zahraniční cestu. Manuály pro žadatele a nově také pro garanty jsou k dispozici přímo na hlavní nástěnce po přihlášení do modulu PAS.

Na webu FSV UK najdete vyhlášku, která obsahuje detailní informace k realizaci zaměstnaneckých mobilit a výběrovému řízení. V případě dotazů se prosím obracejte na Oddělení zahraničních styků, na Ing. Radka Kovácse na adrese outgoing@fsv.cuni.cz nebo telefonu +420 222 112 235.