Vědecký tým z projektu Infomore.cz z FSV UK získal Cenu Miloslava Petruska

výzkumný tým Infomore.cz

Vědecký tým z projektu Infomore.cz z FSV UK získal Cenu Miloslava Petruska

Cena Miloslava Petruska za prezentaci se uděluje za pozitivní počin, který má významný dopad na vnímání Univerzity Karlovy. Letos ji získal výzkumný tým z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK za projekt s názvem COVID-19 infodemie, jmenovitě:

  • PhDr. Václav Moravec, Ph.D. et Ph.D
  • doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.
  • Mgr. Veronika Macková, Ph.D.
  • Ing. Radek Mařík, CSc.
  • Mgr. Alžběta Krausová, Ph.D., LL.M.
  • Mgr. Victoria Nainová

Cílem tohoto interdisciplinárního projektu, propojujícího žurnalistiku, lékařské a počítačové vědy, je snížit míru dezinformací nejen ve vztahu k onemocnění COVID-19, ale též k dalším budoucím epidemiím, a to za pomoci identifikace vybraných forem zkreslování informací v médiích. Výsledná zjištění a analýzy jsou dostupné jak odborné, tak laické veřejnosti na webových stránkách Infomore.cz.

Oceněný vědecký tým FSV UK se rozhodl v souvislosti s aktuální situací na Ukrajině věnovat finanční prostředky, které v souvislosti s udělenou cenou Miloslava Petruska obdržel, do Nadačního fondu UK. Prostředky budou použity na podporu ukrajinských studentů a akademiků na Univerzitě Karlově.

Akademici ocenění dostali během slavnostního zasedání u příležitosti 674. výročí založení Univerzity Karlovy. Více o slavnostním zasedání si můžete přečíst zde.

Text: Pavla Hubálková

Foto: Vladimír Šigut