V soutěži TA ČR zvítězil projekt FSV UK o COVID-19 infodemii

V soutěži TA ČR zvítězil projekt FSV UK o COVID-19 infodemii

V soutěži TA ČR zvítězil projekt FSV UK o COVID-19 infodemii

Technologická agentura České republiky vyhlásila výsledky čtvrté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

V konkurenci 308 přihlášených projektů, z nichž bude podpořeno 33, se FSV UK umístila poprvé na čelní pozici s projektem Covid-19 infodemie: AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku výzkumného týmu pod vedením Václava Moravce z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky. Součástí týmu za FSV UK jsou děkanka PhDr. Alice Němcová Tejkalová Ph.D., Mgr. Veronika Macková a Ing. Radek Mařík CSc.

Cílem projektu, který propojuje žurnalistiku, lékařské a počítačové vědy, je snížit míru infodemie, tedy nadměrného šíření zavádějících informací k určitému problému, které jej činí nepřehledným a znesnadňují dosažení správného řešení. Projekt využívá prvků umělé inteligence, propojení zainteresovaných odborníků a zajištění dostupnosti výsledků odborné i laické veřejnosti prostřednictvím webového portálu, resp. aplikací. 

Čtěte více v tiskové zprávě