Trestní stíhání pachatelů zločinů spáchaných během ruské invaze na Ukrajinu

grafika - ESU

Trestní stíhání pachatelů zločinů spáchaných během ruské invaze na Ukrajinu

V rámci Expertní skupiny pro Ukrajinu (ESU) vznikl další odborný text, který se věnuje aktuálním problémům v souvislosti s válkou na Ukrajině.

Trestní stíhání pachatelů zločinů spáchaných během ruské invaze na Ukrajinu

Debata o možném trestním postihu činů spáchaných během ruské invaze na Ukrajinu zahrnuje dva strukturálně odlišné druhy odpovědnosti – odpovědnost Ruské federace za mezinárodní zločiny a odpovědnost jednotlivců za jednání kriminalizované mezinárodním právem. Debata o první z odpovědností naráží na omezení způsobené vágností mezinárodních pravidel, a soustřeďuje se proto spíše na rozpracování obecných protiruských sankcí. Pro trestní stíhání jednotlivců má mezinárodní právo k dispozici propracovanější právní rámec i několik forem soudů.

Autorem textu je Ivo Šlosarčík z Institutu mezinárodních studií FSV UK.

Více informací o ESU najdete také na webu