Sociolog Václav Štětka získal Cenu předsedkyně GA ČR za špičkový výzkum

vaclav stetka iss fsv uk

Sociolog Václav Štětka získal Cenu předsedkyně GA ČR za špičkový výzkum

Václav Štětka z Institutu sociologických studií FSV UK obdržel cenu předsedkyně Grantové agentury České republiky (GA ČR) za mimořádné výsledky při řešení grantových projektů v oblasti základního výzkumu podporovaných GA ČR. Cenu obdržel za projekt „Role sociálních médií v transformaci politické komunikace a občanské participace v České republice“, který pod jeho vedením řešila skupina PolCoRe v letech 20142016.

Oceněný projekt podle GA ČR komplexním způsobem zmapoval proces adopce sociálních sítí pro volební i mimovolební komunikaci politických stran a individuálních politiků v České republice a napomohl lepšímu pochopení sílící role, kterou sociální média sehrávají v komunikaci mezi občany a politickými aktéry. Projekt zachytil rozhodující období nástupu populistických a alternativních stran v českém politickém systému, a přispěl k osvětlení klíčového významu sociálních sítí pro tyto nové politické subjekty a jejich komunikační strategie.

Václav Štětka je s Fakultou sociálních věd spjat nepřetržitě od roku 2013. Nejprve pracoval na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky (IKSŽ) a následně na Institutu sociologických studií (ISS), kde dodnes působí jako vědecký pracovník. Hlavní pracovní úvazek ho od června 2016 váže na britskou Loughborough University.

Cena předsedkyně Grantové agentury České republiky je od roku 2003 udělována za mimořádné výsledky při řešení grantových projektů v oblasti základního výzkumu podporovaných Grantovou agenturou ČR. Její předání je spojeno s finanční odměnou pro řešitele projektů a jejich spolupracovníky. Každým rokem může být oceněno čtyři až pět řešitelů, jejichž projekty ukončené v předchozím roce byly odbornými poradními orgány agentury vyhodnoceny jako vynikající a získaly doporučení k ocenění. Letos bylo oceněno celkem pět z celkem 448 projektů ukončených v minulém roce.