Šanghajský žebříček: Univerzita Karlova i letos v popředí ekonomie a financí

Šanghajský žebříček: Univerzita Karlova i letos v popředí ekonomie a financí

Šanghajský žebříček: Univerzita Karlova i letos v popředí ekonomie a financí

Univerzita Karlova i letos potvrdila skvělou pozici v oblastech ekonomie a financí. V rámci světového šanghajského žebříčku Global Ranking of Academic Subjects 2019 ji naleznete mezi TOP 100 školami v ekonomii a TOP 200 školami ve financích.

Shanghai Ranking: Global Ranking of Academic Subjects 2019

V obou obrech zahrnuje žebříček výsledky aktivit dvou ekonomických pracovišť na UK, a to Institutu ekonomických studií FSV UK a CERGE-EI, jako společné výsledky Univerzity Karlovy.

Podrobnější informace o umístění IES ve světových univerzitních žebříčcích naleznete na stránkách IES.