Přehled dubnových termínů mezinárodní mobility

Dubnové termíny

Přehled dubnových termínů mezinárodní mobility

1. dubna Online seminář pro uchazeče o stipendia DAAD do Německa 
1. dubna otevření aplikace na příjem žádostí v programu POINT (Podpora internacionalizace)
15. dubna Rusko - stipendia k bezplatnému studiu v rámci mezivládních dohod
21. dubna poslední den, kdy se mohou doktorandi humanitních a společenskovědních oborů přihlásit do stipendijního programu SYLFF
23. dubna CEEPUS - výjezdy v rámci tematických sítí - studijní pobyty pro studenty IES
30. dubna odevzdání žádostí v rámci programu DAAD - pobyty začínající mezi prosincem 2021 a květnem 2022
30. dubna ukončení příjmu žádostí v programu POINT (Podpora internacionalizace)