SYLFF

SYLFF

Studenti denní formy doktorského studia sociálního či humanitního zaměření mohou žádat o až dvouleté stipendium pro zpracování nebo dokončení své dizertační práce, a to v rámci programu SYLFF Fellowship Program japonské nadace Tokio Foundation.

Žádosti předkládají studenti na fakultu k rukám vedoucí OZS na adresu svoz@fsv.cuni.cz nejpozději do 21. dubna 2021. Došlé přihlášky budou odeslány a následně posuzovány na rektorátní úrovni. Z výběrového řízení vzejdou dva kandidáti, kteří budou nominováni za Univerzitu Karlovu.

Více informací najdete zde.

Kontakt

Vedoucí OZS, Mgr. Michaela Rudinská, e-mail: svoz@fsv.cuni.cz