SYLFF

SYLFF

Studenti denní formy doktorského studia sociálního či humanitního zaměření mohou žádat o až dvouleté stipendium pro zpracování nebo dokončení své dizertační práce, a to v rámci programu SYLFF Fellowship Program japonské nadace Tokio Foundation. Žádosti předkládají studenti na fakultu do termínu stanoveného RUK. 

Více informací najdete zde.

Kontakt

Vedoucí OZS, Mgr. Michaela Rudinská, e-mail: svoz@fsv.cuni.cz