Předávání pamětních medailí FSV UK a Ceny Josefa Vavrouška

vědecká rada

Předávání pamětních medailí FSV UK a Ceny Josefa Vavrouška

U příležitosti slavnostního zasedání Vědecké rady Fakulty sociálních věd UK se uskutečnilo každoroční předávání pamětních medailí za zásluhy o rozvoj fakulty a za dlouhodobou práci pro fakultu.

Stříbrnou medaili za zásluhy o rozvoj fakulty dostala doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc. z Institutu politologických studií FSV UK, která v roce 1990 stála u zrodu fakulty.

Běla Plechanovová a Tomáš Karásek

Za dlouholetou práci pro fakultu byli bronzovou medailí oceněni:

  • PhDr. Mgr. Jan Balon, Ph.D. (ISS)
  • PhDr. Lada Bosáková, Ph.D. (CJP)
  • PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (IPS)
  • RNDr. Miroslava Klejnová, CSc. (CESES)
  • PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D. (IMS)
  • doc. Ing. Ondřej Schneider, M.Phil., Ph.D. (IES)

ocenění zaměstnanci

Současně byla předána ocenění autorům vítězných prací soutěže o Cenu Josefa Vavrouška 2022. Za FSV UK v kategorii magisterských pracích získali cenu tito studenti: 

  • Mgr. BOYACI Çatagay za práci: An Examination of Household Energy Conservation Behavior in the Framework of Theory of Planned Behavior and Norm Activation Model: Prague Case.
  • Mgr. KŘOVÁK Jan za práci: Populismus jako diskurzivní strategie: analýza komunikace vybraných populistických aktérů na české politické scéně.
  • Mgr. et Mgr. KŘÍŽKOVÁ Alžběta za práci: Marginal Abatement Costs of Greenhouse Gas Emissions: A Meta-Analysis (Mezní náklady snižování emisí skleníkových plynů: meta-analýza).

ocenění studenti

Všem oceněným gratulujeme!

Foto: Barbora Součková