Cena Josefa Vavrouška

Cena Josefa Vavrouška

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, kde Josef Vavroušek působil jako pedagog a jako proděkan pro vědu a výzkum, vypisuje od roku 1996 na jeho památku studentskou soutěž. Za dobu osmadvaceti ročníků soutěže se zúčastnilo celkem 466 soutěžících. 

English version

Lidské hodnoty a problémy rozvoje civilizace. Základní problémové okruhy:

 • ekologie člověka;
 • udržitelný rozvoj;
 • ekonomika přírodních zdrojů;
 • sociální etika a ekonomický systém;
 • etika a fungování politického systému;
 • sociální systém jako holistická struktura s cílovým chováním;
 • společenské systémy a diskont budoucnosti;
 • mezinárodní politický a ekonomický systém, teritoriální mezinárodní studia a globální vládnutí;
 • mediální komunikace a žurnalistika podporující hodnoty života na Zemi;
 • edukační systémy s těmito cíli.

U soutěžních prací hodnotitelé ocení zejména:
• analýzu vztahů přírody, společnosti a kultury;
• interdisciplinární povahu přístupu anebo alespoň interdisciplinární přesahy;
• vyústění do veřejné a sociální politiky.

Kategorie soutěže

 1. bakalářské práce
 2. magisterské a rigorózní práce
 3. dizertační práce

Okruhy možných uchazečů:

Studenti, doktorandi a mladí absolventi českých a slovenských vysokých škol (orientační věková hranice do 35 let).

Výsledky 28. ročníku

Související odkazy

Kdo byl Josef Vavroušek

Josef Vavroušek

"Přírodu nepokořujme, raději se snažme s ní souznít" * (Josef Vavroušek v roce 1992)    

"Josef měl autoritu, kterou si nevynucoval. Dokázal přirozeně vést a inspirovat druhé." *

*Fotografie i komentáře poskytla paní Ing. Eva Vavroušková.

 

Doc. Ing. Josef Vavroušek, CSc. (1944 – 1995), vědec, intelektuál, aktivista, politik.

Zabýval se problematikou systémů řízení včetně systému řízení lidské společnosti. Účast na studentské Expedici Lambaréné do Afriky v roce 1968 zformovala jeho celoživotní úsilí o prosazování ideálů humanismu a úcty k životu v politické, sociální a správní praxi.

Jako jedna z vůdčích osobností Občanského fóra výrazně ovlivnil směřování Československa po roce 1989 k prosazování principu trvalé udržitelnosti, a to jako předseda Programové komise Občanského fóra, jako federální ministr – předseda Federálního výboru pro životní prostředí a po volbách v roce 1992 i jako předseda Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ).

Na tehdy nově založené Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy působil jako proděkan pro vědu a výzkum a jako pedagog na Institutu sociologických studií.

Ke dvacátému výročí Ceny vydalo Nakladatelství KAROLINUM v roce 2016 publikaci Ekonomie, ekologie, eudaimonia. Lidské hodnoty a problémy rozvoje civilizace, věnovanou osobnosti Josefa VAVROUŠKA; polemikám, ideovým východiskům a obzorům jeho doby. 

Toto vydání bylo během čtyř let rozebráno a nakladatelství rozhodlo o tisku nové, rozšířené a aktualizované publikace. To se podařilo v roce 2022, tj. v roce dvacátého sedmého výročí existence Ceny Josefa Vavrouška druhým vydáním publikace:

EKONOMIE, EKOLOGIE, VEŘEJNÁ POLITIKA, EUDAIMONIA. Lidské hodnoty a problémy rozvoje civilizace.

Výběr z publikace ke stažení

Publikaci je možné zakoupit v Nakladatelství Karolinum.