Udělená ocenění

Ocenění pro akademické pracovníky

Rok

Název ocenění

Jméno

Obor

Uděleno za

2022 Cena Bedřicha Hrozného 

doc. PhDr. Michal Bauer, Ph.D. 

doc. PhDr. Julie Chytilová, Ph.D

Ekonomie Za článek časopise Nature: Vojtěch Bartoš, Michal Bauer, Jana Cahlíková, and Julie Chytilová (2022): Communicating doctors’ consensus persistently increases Covid-19 vaccinations.
2022

Cena TA ČR 2022 - absolutní vítěz

Cena TA ČR 2022 - kategorie Governance

PhDr. Václav Moracec, Ph.D., Ph.D.  Žurnalistika Za projekt AI komunikační platforma potlačující infodemii
2022 Cena za celoživotní přínos fotografii Czech Press Photo in memoriam doc. Mgr. MgA. Filip LÁB, Ph.D. Žurnalistika Za celoživotní přínos fotografii. 
2022 Cena Miroslava Ivanova v kategorii Světové vojenské dějiny a dějiny genocid PhDr. Bohuslav Litera, CSc Historie Za knihu Od Stalina ke Gorbačovovi: Mezinárodní politika a postavení komunistické supervelmoci 1945-1991
2021 Cena Miloslava Petruska za prezentaci

PhDr. Václav Moravec, Ph.D. et Ph.D

doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

Mgr. Veronika Macková, Ph.D.

Ing. Radek Mařík, CSc.

Mgr. Alžběta Krausová, Ph.D., LL.M.

Mgr. Victoria Nainová

Mediální studia Za vědeckou práci v projektu Infomore.cz
2021 Medaile Za zásluhy I. stupně in memoriam

prof. Ing. Michal MEJSTŘÍK, CSc.

Ekonomie Za přínos státu v oblasti vědy, výchovy a školství.
2021 Medaile MŠMT prof. PhDr. Arnošt VESELÝ, Ph.D.  Vzdělávací politika, veřejná a sociální politika Za významnou pedagogickou, výchovnou, vědeckou nebo uměleckou práci, dlouhodobé a vynikající působení v resortu školství nebo za mimořádně záslužný čin při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice.
2021 Medaile MŠMT Mgr. at Mgr. Daniel PROKOP Sociologie Za významnou pedagogickou, výchovnou, vědeckou nebo uměleckou práci, dlouhodobé a vynikající působení v resortu školství nebo za mimořádně záslužný čin při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice.
2020 Cena Egona Erwina Kische za literaturu faktu PhDr. Alena LÁBOVÁ, Ph.D. Žurnalistika

Za publikaci Česká novinářská fotografie 1945–1989. 

2020 Cena Miroslava Ivanova doc. PhDr. Jan HALADA, CSc. Žurnalistika Za publikaci Albatros: 70 let na křídlech dětské literatury.
2020 Cena České společnosti ekonomické za dlouhodobý přínos k rozvoji českého ekonomického učení  Prof. Ing. Lubomír MLČOCH, CSc.  Ekonomie Za dlouhodobou a všestrannou podporu rozvoje ekonomie jako vědy v České republice. 
2020 Cena Akademie věd České republiky za mimořádný výsledek výzkumu, experimentálního vývoje a inovací PhDr. Miroslav KUNŠTÁT, Ph.D. Historie Za kolektivní publikaci Dějiny Československé akademie věd I. (1952-1962)
2020

Cena Jacquese Derridy

(3. místo)

Lucie KADLECOVÁ, M.A. Mezinárodní vztahy Za dizertační projekt State Sovereignty in Cyber Space: A Modern Understanding of a Classic Concept.
2020 Special Award CEFRES Platform Mgr. Ondřej KLÍPA, Ph.D Mezinárodní vztahy Za článek Polish workers in the CSSR: unwelcome friendship. Specificities of a temporary foreign labor migration in the state-socialist system
2020 Cena Nadace České spořitelny prof. PhDr. Arnošt VESESÝ, Ph.D. Veřejná a sociální politika Za významné zásluhy ve vzdělávání
2019 Cena Jaroslava Jirsy PhDr. Ing. Petr SOUKUP, Ph.D. přírodovědný a matematicko fyzikální obor Za učebnici Rabušic, Soukup, Mareš: Statistická analýza sociálněvědních dat
2019 Cena guvernéra Národní banky Slovenska PhDr. František ČECH, Ph.D. Ekonomie Za dizertační práci  "Three Essays on Risk Modelling and Empirical Asset Pricing"
2019 Cena Karla Havlíčka Borovského Mgr. David KLIMEŠ, Ph.D. Žurnalistika Za mimořádně společensky přínosné texty investigativního nebo analytického charakteru.
2018 Cena Kateřiny Šmídkové doc. PhDr. Zuzana HAVRÁNKOVÁ, Ph.D. Ekonomie Za mimořádně kvalitní publikační činnost a další profesní rozvoj.
2017 Cena Františka Běhounka prof. Ing. Karel JANDA, M.A., Dr., Ph.D. Ekonomie Za propagaci a popularizaci české vědy a šíření dobrého jména České republiky v evropském kontextu.

2017

Česká cena za PR

PhDr. Denisa HEJLOVÁ, Ph.D.

Public Relations

Za dlouhodobou kultivaci a vybudování akademického výzkumu v oboru. 

2017

BISA's Michael Nicholson Thesis Prize

Jakub EBERLE, Ph.D.

Teritoriální studia

Za nejlepší dizertační práci v oboru mezinárodních studií.

2017

Cena Neuron

doc. PhDr. Martin SOUKUP, Ph.D.

Společenské vědy

Za vynikající vědecké výsledky pro mladé vědce do 40 let v oboru společenských věd.

2017

Cena Učené společnosti České republiky v kategorii ,,mladší vědecký pracovník"

PhDr. Kateřina KRÁLOVÁ, Ph.D

Teritoriální studia

Za významný výsledek tvůrčí práce v badatelském nebo cíleném výzkumu mladším vědeckým pracovníkům.

2016

Cena MŠMT

doc. Ing. Julie CHYTILOVÁ, Ph.D.

Ekonomie

Za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

2016

Cena Kateřiny Šmídkové

doc. Ing. Julie CHYTILOVÁ, Ph.D.

Ekonomie

Za mimořádně kvalitní publikační činnost a další profesní rozvoj.

2016

Cena Jaroslava Jandy pro rok 2016

Institut politologických studií

Politologie,

mezinárodní vztahy

Za aktivní činnost v oblasti bezpečnostní politiky v rámci České republiky i na mezinárodní úrovni, zejména v oblasti osvěty, vzdělávací a vědecké činnosti.

2015

Cena Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku (v oborech přírodovědných a matematicko-fyzikální)

prof. Jan HENDL a kol.

Sociologie

Za učebnici s názvem "Statistika v aplikacích"

2015

Energy Economics Contest

Mgr. Barbora MALINSKÁ,

PhDr. Jozef BARUNÍK, Ph.D.

Ekonomie

Za neabsolventskou práci "Forecasting the term structure of crude oil futures prices with neural networks."

 

2015

Cena Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku (v oborech společenskovědních a humanitních)

 

prof. Michal MEJSTŘÍK

dr. Magda PEČENÁ

doc. Petr TEPLÝ

 

Ekonomie

 

Za učebnici s názvem "Bankovnictví v teorii a praxi/Banking in Theory and Practice"

2015

Cena Via Bona za filantropii

prof. Kateřina ŠMÍDKOVÁ

Ekonomie

Ocenění in memoriam za dar pro Českou společnost ekonomickou ve výši jednoho milionu korun, jehož účelem bylo vytvoření ceny podporující české vědkyně v oblasti ekonomie.

 

2015

 

Economic Research Award

Tomáš HAVRÁNEK, Ph.D.

doc. Roman HORVÁTH

Zuzana HAVRÁNKOVÁ, Ph.D.

PhDr. Marek RUSNÁK

 

Ekonomie

 

Za studii "Cross-Country Heterogeneity in Intertemporal Substitution"

2014

Cena Rudolfa Wildenmanna

Michal PARÍZEK, Ph.D.

Politologie

Za práci "International Organizations‘ Strive for Information: the Politics of Secretariat Staffing"

2014

Cena svobody na počest Woodrowa Wilsona

doc. Miloš CALDA

Teritoriální studia

Za podporu česko-amerických vztahů.

2014

Cena Miloslava Petruska (ČSS)

Vít HORÁK, Ph.D.

Sociologie

Za článek "Critical Sociology, online"

2013

Cena Milana Sojky

prof. Oldřich DĚDEK

Ekonomie

Za práci "Historie evropské měnové integrace. Doba eura".

2013

Cena M. K. Čiurlionise

doc. Luboš ŠVEC

Teritoriální studia

Za rozvoj litevsko-českých vědeckých vztahů.

2013

Cena České republiky v PR

Denisa K. KOLLMANOVÁ, Ph.D.Marek SLÍŽ

Sabina BERGEROVÁ

Public Relations

Za uskutečnění projektu "Změna paradigmatu: kouření v restauracích lidem vadí"

2013

Cena Vojtěcha Zamarovského za literaturu faktu

doc. Jan HALADA, CSc.

Žurnalistika

Za práci "Jeden za všechny, všichni proti kardinálovi. Armand-Jean du Plessis de Richlieu - život a doba".

2013

Cena Karla Engliše v soutěží Mladý ekonom roku

Petr JANSKÝ, Ph.D.

Ekonomie

Studii "Consumer Demand System Estimation and Value Added Tax Reforms in the Czech Republic"

2013

Energy Economics Contest - Cena za nejlepší neabsolventskou odbornou práci

Jozef BARUNÍK, Ph.D.

Krenar AVDULAJ

Ekonomie

Za studii "Are benefits from oil-stock diversification gone? A new evidence from dynamic copulas and high frequency data"

2013

Cena Miroslava Ivanova

Kateřina KRÁLOVÁ, Ph.D.

Konstantinos TSIVOS, Ph.D.

Teritoriální studia

Za monografii "Vyschly nám slzy... Řečtí uprchlíci v Československu"

2013

Cena Čápa (ČAAPA)

Alice N. TEJKALOVÁ, Ph.D.

Mediální studia

Za monografii "Ti druzí sportovci. Mediální stereotypizace a rámcování handicapovaných v tisku v letech 1948-2008" a zpravodajský server o sportu handicapovaných www.handisport.cz

2012

Energy Economics Contest

prof. Karel JANDA

Ladislav KRIŠTOUFEK, Ph.D.

Ekonomie

Za studii "Correlations between biofuels and related commodities before and during the food crisis: A taxonomy perspective"

2012

Cena České ekonometrické společnosti

prof. František TURNOVEC

Ekonomie

Ocenění bylo uděleno za dlouhodobý přínos k rozvoji českého ekonomického učení

2012

Medaile Josefa Hlávky

prof. Miloslav PETRUSEK

Sociologie

Ocenění bylo uděleno za celoživotní dílo

2012

Cena Vize 97

prof. Miloslav PETRUSEK

Sociologie

Ocenění bylo uděleno za celoživotní dílo

Ceny akademickým pracovníkům, archiv

Ocenění pro studenty vysokých škol

Rok

Název ocenění

Jméno studenta

Obor studia

Uděleno za

2022 Cena profesora Michala Mejstříka

Barbara LIVOROVÁ

Ekonomie Za práci s názvem 'Does monetary policy reinforce the effects of macroprudential policy?'. 
2022 Cena Josefa Hlávky Mikayel HARUTYUNYAN Ekonomie Za znamenitý průběh a absolvování studia. 
2022 Cena Edvarda Beneše 3. stupně Linda SEQUENSOVÁ Sociologie Za práci s názvem "Krajina, místo, prostor: případová studie Vraného nad Vltavou"
2022 Cena Edvarda Beneše 2. stupně Marek STODOLA Sociologie Za práci s názvem "Problém nedostupnosti psychiatrické péče o děti v České republice"
2022 Cena Josefa Vavrouška (2. místo/ diplomové práce) Alžběta KŘÍŽOVÁ Ekonomie Za práci s názvem "Marginal Abatement Costs of Greenhouse Gas Emissions: A Meta-Analysis (Mezní náklady snižování emisí skleníkových plynů: meta-anylýza) 
2022 Cena Josefa Vavrouška (3. místo/ diplomové práce) Jan KŘOVÁK Mediální studia Za práci s názvem "Populismus jako diskurzivní strategie: analýza komunikace vybraných populistických aktérů na české politické scéně"
2022 Cena Josefa Vavrouška (3. místo/ diplomové práce) Catagay BOYACI Sociologie Za práci s názvem "An Examination of Household Energy Conservation Behavior in the Framework of Theory of Planned Behavior and Norm Activation Model: Prague Case"
2022 CEFRES Platform Prize Martin TREMČINSKÝ Sociologie Za nejlepší článek v humanitních a společenských vědách publikovaný v recenzovaném časopise.
2022

CFA Research challenge

(1. místo semifinále region Evropa, Střední východ a Afrika EMEA)

(3.-6. místo světové finále EMEA)

Jakub BOBYSUD

Matej LEŠKO

Peter PALOVIČ

Ondřej ROSICKÝ

Ekonomie Z analýzu společnosti Pilulka.cz. 
2021

Cena Mladý ekonom 2021 

Cena prezidenta ČSE pro autory do 25 let

Klára KANTOVÁ Ekonomie Za práci s názvem “Parental Involvement and Education Outcomes of Their Children”
2021 Cena Josefa Hlávky Bc. Tomáš PACOVSKÝ Žurnalistika Za práci LGBT – menšiny v rámci vietnamské komunity žijící v ČR a vynikající průběh studia. 
2021 Cena Edvarda Beneše 2. stupně Gabriela LAZÁRKOVÁ Sociologie Za práci Asistovaná reprodukce z pohledu cílových skupin. 
2021 Cena Edvarda Beneše 3. stupně Jakub JANOUŠ Sociologie Za práci Zdroje důvěry v inteligentní virtuální asistenty. 
2021 Cena Edvarda Beneše Čestné uznání Sára- Ráchel SCHLEHROVÁ Sociologie Za práci Změna sociální konstrukce nezaměstnaných v období krize související s COVID - 19. 
2020 Cena prof. JUDr. Karla Engliše pro nejlepší absolventy společenskovědních oborů/ Cena rektora Bc. Tomáš BOUKAL Politologie Za vynikající průběh studia.
2020

CFA Research challenge 

(1. místo, národní kolo)

Anna UMLAUFOVÁ

Martin BOSÁK

Tiep Lun DANH

Matěj SAINER

Ekonomie Za analýzu společnosti Česká zbrojovka. 
2020 Cena za nejlepší ČNB working paper Petr POLÁK Ekonomie

Za článek How to Improve the Model Selection Procedure within a Stress Testing Framework

2020 Cena Karla Engliše

Dominika EHRENBERGEROVÁ

Josef BAJZÍK

Ekonomie Za práci The Effect of Monetary Policy on House Prices – How Strong is the Transmission?
2020 Mladý ekonom roku (hlavní cena) Bruno BARÁNEK Ekonomie Za práci Quality of governance and design of public procurement
2020 Mladý ekonom roku (3. místo) Marek ŠEDIVÝ Ekonomie Za práci Mortality shocks and household consumption: The case of Mexico
2020 Cena Josefa Hlávky Karin HOFMEISTEROVÁ Mezinárodní teritoriální studia Za znamenitý průběh a absolvování studia
2020

Cena Josefa Vavrouška

(1. místo/bakalářská práce)

Jakub KVIZDA Sociologie Za práci Střet hyperobjektů: plastové oceány vrací úder
2020

Cena Josefa Vavrouška

(2. místo/ bakalářská práce)

Lucie KOTVALOVÁ Žurnalistika Za práci Česká dokumentární fotografie zaměřená na environmentální problematiku, část teoretická; praktická část, Rodinná farma: Pohled na aktuální podobu českého venkova prostřednictvím fotografického dokumentu
2020

Cena Josefa Vavrouška

(3. místo/ bakalářská práce)

Jan ZÍTEK Ekonomie Za práci Capturing the effects of renewable resources on electricity prices: Evidence from the Czech Republic
2020 Cena Edvarda Beneše 1. stupně v kategorii Sociologie Tereza SVOBODOVÁ Sociologie Za práci Sdílená ekonomika v kontextu postmateriálních hodnot: případ segmentu ubytování v Praze
2020 Cena Edvarda Beneše 3. stupně v kategorii Sociologie Lucie NĚMCOVÁ Sociologie Za práci Vývoj diskurzu pravicového populismu v České republice
2020

Soutěž Mariana Szyjkowského

Jan KUBELKA Žurnalistika za absolventskou práci zaměřenou na Polsko. 
2019 Cena Josefa Hlávky Jakub TESAŘ Mezinárodní vztahy Za znamenitý průběh a absolvování studia
2019 Cena prof. Františka Vencovského Dominika EHRENBERGEROVÁ Simona MALOVANÁ Ekonomie Za práci Effect of Higher Capital Requirements on Bank Lending: The Capital Surplus Matters
2019

Cena Josefa Vavrouška

(2. místo/bakalářská práce)

Jan KUBELKA Žurnalistika Za práci Literární reportáž, teoretické vymezení a vlastní text
2019 Cena Edvarda Beneše 2. stupně v oblasti Sociologie Michal KUNC Sociologie Za práci Návrh metodologické optimalizace volebního modelu Median na základě poznatků Czech Household Panel Study
2019 Cena Edvarda Beneše - čestné uznání v oblasti Sociologie David PLATIL Sociologie Za práci Palmovka – trhlina v městské struktuře
2019 Laboratoř Evropské unie: sborník nejlepších diplomových prací s tématikou EU (2. místo) Anna POKORNÁ Ekonomie Za práci Central Bank Communication and Systemic Stress
2018 Cena Josefa Hlávky Miroslav PALANSKÝ Ekonomie Za znamenitý průběh a absolvování studia
2018 Cena Josefa Luxe Radek DRAGOUN Politologie Za diplomovou práci "Ústavní zvyklosti v České republice"
2018 Mladý ekonom
(2. místo v soutěži) 
Jan ŽÁČEK Ekonomie Za práci „Should Monetary Policy Lean Against the Wind? An Evidence from a DSGE Model with Occasionally Binding Constraint.“
2018

Mladý ekonom

Cena Karla Engliše

Miroslav PALANSKÝ Ekonomie Za článek „The Value of Political Connections in the Post-Transition Period: Evidence from the Czech Republic“
2018

Cena Josefa Vavrouška

(1. místo/bakalářská práce)

Jakub ČERNÝ Sociologie Za práci "Analýza podkladů pro vzdělávání o českém politickém systému"
2018 Cena Edvarda Beneše 3. stupně v oblasti Historie 20. století Jana KREJČOVÁ Moderní dějiny Za práci: "La Nation Tchéque: konstrukce československého národa ve Francii"
2018 Cena Edvarda Beneše 2. stupně v oblasti Sociologie Kryštof DOLEŽAL Sociologie Za práci: "Zpověď jak technika subjektivace v politickém myšlení Michela Foucaulta."
2018 Cena Edvarda Beneše 3. stupně v oblasti Sociologie Jakub ČERNÝ Politologie Za práci: "Analýza podkladů pro vzdělávání o českém politickém systému."
2018 Laboratoř Evropské unie: sborník nejlepších diplomových prací s tématikou EU (2. místo) Martin FARKAČ Mezinárodní teritoriální studia Za diplomovou práci "ESA - překážka pro další supranacionalizaci?"
2018

Cena rektora
Cena prof. JUDr. Karla Engliše pro nejlepší absolventy společenskovědních oborů

Michal KOTRČ Ekonomie Za bakalářskou práci: "The Rise of Extreme Right: Evidence from the Slovak Parliametary Election"
2018

Mzia Mikeladze PhD Thesis Award

Petr WITZ Veřejná a sociální politika Za disertační práci: "Effective Governance for Public-Private Partnerships: Challenges and Solutions for existing Models"
2017 Laboratoř Evropské unie: sborník nejlepších diplomových prací s tématikou EU (1. místo) Tomáš HRABAL Mezinárodní teritoriální studia Za diplomovou práci "Vztah soudního dvora EU a členských států: případ občasntví EU a zdravotní péče"
2017 Čestné uznání České asociace pro sociální antropologii Martin TREMČINSKÝ Sociální antropologie Za diplomovou práci: "Identity plug-ins: Towards post-human theory of informational privacy"
2017 Cena České asociace pro sociální antropologii Tereza RYBOVÁ Sociální antropologie Za bakalářskou práci: "Komu straší ve věži. Sociálněvědní studie na téma fenoménu hradních a zámeckých duchů z pohledu kastelánů"
2017 Laboratoř Evropské unie: sborník nejlepších diplomových prací s tématikou EU (1. místo) Vladimír VESELÝ Ekonomie Za práci: "(How) Does low inflation in euro area affect inflation in the Czech Republic"

2017

Mladý ekonom

Cena prezidenta České společnosti ekonomické pro autory do 25 let

Petr PLETICHA Ekonomie Za příspěvěk: "Enter preneurship in the Information Age: An Empirical Analysis of the European Regions"
2017

Mladý ekonom

Cena Karla Engliše

Dominika KOLCUNOVÁ Ekonomie Za článek: "Estimating the Effective Lower Bound for the Czech National Bank's Policy Rate"
2017 Cena Josefa Hlávky Aleš KARMAZIN Politologie Za znamenitý průběh a absolvování studia
2017

Cena Josefa Vavrouška

(3. místo/diplomová práce)

Martin ŠPOLC Ekonomie Za práci: "State capture as market distortion: Effect of political connections in the Czech Republic"
2017

Cena Josefa Vavrouška

(2. místo/diplomová práce)

Eliška STRACHOTOVÁ Sociologie Za práci: "Odliv mladých lidí ze Šumperka - analýza příčin a návrh řešení problému"
2017

Cena Josefa Vavrouška

(čestné uznání/diplomová práce)

Veronika KANDUSOVÁ Sociologie Za práci: "Proměny konceptu slaďování rodinného a pracovního života na úrovni EU"  
2017

Cena Josefa Vavrouška

(čestné uznání/bakalářská práce)

Michalela KOŠČOVÁ Ekonomie Za práci: "The merit order e_ect of photovoltaic generation in Slovakia"
2017

Cena Josefa Vavrouška

(3. místo/bakalářská práce)

Aneta PINTEKOVÁ Ekonomie Za práci: "Corporate Social Responsibility and Stock Market Performance: CSR Impact After the Financial Crisis and the Role of Primary CSR Activities"
2017

Cena Josefa Vavrouška

(3. místo/bakalářská práce)

Tereza RANOŠOVÁ Ekonomie Za práci: "Measuring and explaining of occupational gender segregation"
2017

Cena Josefa Vavrouška

(1. místo/bakalářská práce)

Marianna ŠVECOVÁ Teritoriální studia Za práci: "Ekonomický rozvoj kanadskej Arktídy a dopad ťažby nerastných surovín na populáciu Inuitov"  
2017 Cena Edvarda Beneše 1. stupně v oblasti Historie 20. století Johana KUDRNOVÁ Moderní dějiny Za práci: "Konec víry ve světla hořící v Anglii: Proměna pozice Británie ne české mentální mapě v roce 1938."
2017 Cena Edvarda Beneše 2. stupně v oblasti Sociologie Kristýna OBERMAJEROVÁ Sociologie Za práci: "Specifické problémy sociologického výzkumu týrání zvířat a návrh jejich řešení".
2017 Cena Edvarda Beneše 1. stupně v oblasti Sociologie Kristýna HONDLÍKOVÁ Sociologie Za práci: "Když politika není pouze jedna: institucionální a finanční zabezpečování české politiky rovnosti žen a mužů."
2016 Cena Františka Ladislava Riegra Zuzana HOLAKOVSKÁ Politologie Za bakalářskou práci: "Adaptace parlamentů České republiky, Polska a Slovenska na mechanismus včasného varování u evropské legislativy"
2016 Cena České asociace pro sociální antropologii Jan TESÁREK Sociální antropologie Za bakalářskou práci: "Tanec čarodějnic. Analýza vybraných aspektů současného praktikování magie"

2016

Cena ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající absolventy

Jakub RYBÁK

Ekonomie

Za znamenitý průběh a absolvování studia.

2016

Mladý ekonom

Adam KUČERA

Ekonomie

Za práci "Interest Rates Modeling and Forecasting: Do Macroeconomic Factors Matter?"

2016

Mladý ekonom

Čestné uznání prezidenta České společnosti ekonomické

Matěj OPATRNÝ

Ekonomie

Za příspěvek "Quantifying the Effects of the CNB's Exchange Rate Commitment: A Synthetic Control Method Approach"

2016

Mladý ekonom

Cena Karla Engliše

Jan ŽÁČEK

Ekonomie

Za článek "Financial variables in a policy rule: does it bring macroeconomic benefits? The case of the Czech Republic."

2016

Cena Josefa Hlávky

Jana VOTÁPKOVÁ

Ekonomie

Za znamenitý průběh a absolvování studia

2016

Cena Josefa Vavrouška

(2. místo/dizertační práce)

Antonín TYM

Sociologie

Za studii "Překážky a příležitosti implementace principů udržitelného rozvoje v podzemní dopravě v České republice"

2016

Cena Josefa Vavrouška

(3. místo/diplomová práce)

Miroslav PALANSKÝ

Ekonomie

Za studii "The Value of Political Connections: Evidence from the Czech Republic"

2016

Cena Josefa Vavrouška

(čestné uznání/magisterská práce)

Zdeňka BUREŠOVÁ

Sociologie

Za studii "Migrace a její sociální konstrukce v diskursu politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně České republiky"

2016

Cena Josefa Vavrouška

(2. místo/bakalářská práce)

Jan MÁLEK

Ekonomie

Za studii "Influence of renewable energy sources on transmission networks in Central Europe"

2016

Cena Edvarda Beneše 3. stupně

Olga GONSIOROVÁ

Sociologie

Za studii "Konstrukce identity dlouhodobě zaměstnaných Romů v Litvínově"

2016

Cena Edvarda Beneše 2. stupně

Richard LUKÁŠ

Sociologie

Za studii: "Překážky zlepšování přípravy učitelů: Kvalitativní případová studie pedagogické fakulty"

2016

Cena Googlu pro mladé talenty datové žurnalistiky

Adam NEDVĚD

Tomáš DUCHÁČEK

Ekonomie

Za projekt "Kontrola veřejných zakázek před ÚOHS"

2016

1. místo v kategorii bakalářských prací v soutěži Absolventská práce na téma rovnosti žen a mužů vyhlášené Úřadem vlády ČR

Kristýna HONDLÍKOVÁ

Sociologie

Za práci "Podoba a vývoj hodnocení dopadů regulace na rovnost mužů a žen na pozadí rámce konceptu gender mainstreaming"

2016

Cena rektora pro nejlepší absolventy UK

Tereza AUZKÁ

Moderní dějiny

Cena prof. JUDr. Karla Engliše pro nejlepší absolventy společenskovědních oborů

2016

Mladý ekonom

Čestné uznání prezidenta České společnosti ekonomické

Miroslav PALANSKÝ

Ekonomie

Za práci "Political Connections and Public Procurement: Evidence from the Czech Republic"

2015

Mladý ekonom

Cena Karla Engliše

David SVAČINA

Ekonomie

Za práci "No to Euro, Yes to Interventions: Were Policymakers Right?"

2015

Súťaž o cenu guvernéra NBS

Zuzana HAVRÁNKOVÁ

Ekonomie

Za dizertační práci "Six Essays on Meta-Regression Analysis"

2015

Energy Economics Contest, 1. místo v kategorii diplomových prací

Nikita ODINTSOV

Politologie

Za nejlepší diplomovou práci "Geopolitika ropy"

2015

Energy Economics Contest, 1. místo v kategorii bakalářských prací

Václav BROŽ 

Ekonomie

Za nejlepší bakalářskou práci "Analysis of wind speed distribution and applications in energy economics"

2015

Cena Josefa Luxe

Matěj HON

Veřejná a sociální politika

Za práci "Vymezení rasismu jako veřejněpolitického problému ve vládních dokumentech. Analýza diskursu z let 1989–2014"

2015

Cena Josefa Hlávky

Tomáš SAMEC

Sociologie

Za znamenitý průběh a absolvování studia

2014

Energy Economics Contest (nejlepší diplomová práce)

Štěpán KRŠKA

Ekonomie

Za práci "Current Situation on the Czech Electricity Market: with an Emphasis on the Fourth Regulatory Period of the Czech Energy Regulatory Office"

2014

Energy Economics Contest (nejlepší bakalářská práce)

Přemysl HORÁČEK

Ekonomie

Za práci "Price Elasticity of Electricity Demand: A Meta-Analysis"

2014

Cena Karla Engliše (ČSE)

Simona MALOVANÁ

Ekonomie

Za studii "Foreign Exchange Interventions at the Zero Lower Bound in the Czech Economy: A DSGE Approach"

2014

Mladý ekonom roku (čestné uznání)

Dominika REČKOVÁ

Ekonomie

Za studii "Publication Bias in Measuring Anthropogenic Climate Change"

2014

Cena Josefa Hlávky

Jaromír BAXA

Ekonomie

Za znamenitý průběh a absolvování studia

2014

Cena Edvarda Beneše 3. stupně

Tomáš SAMEC

Sociologie

Za studii "Crisis and their contstruction of home: Narrative accounts of the Financial crisis on the Czech housing market"

 

2014

 

Cena Miloslava Petruska za prezentaci

dr. Denisa K. KOLLMANOVÁ

Marek SLÍŽ

Sabina BERGEROVÁ

 

Public relation

 

Za uskutečnění projektu "Změna paradigmatu: Kouření v restauracích lidem vadí"

2014

Cena rektora pro nejlepší absolventy UK

Jana HORTOVÁ

Ekonomie

Za znamenitý průběh a absolvování studia

2014

Mimořádná cena rektora UK

Marek RUSNÁK

Ekonomie

 

2013

The ECSB Best Doctoral Proposal Award

Marie DLOUHÁ

Sociologie

Za studii "The Partnership in the Bussines, Home and Life"

2013

Cena Miloslava Petruska za nejlepší studentský článek ze sociologie za rok 2012

Jan MARŠÁLEK

Sociologie

Za studii "Historie sociologie a historie věd: čekání na společný příběh?"

2013

Laboratoř Evropské unie: sborník nejlepších diplomových prací s tématikou EU (2. místo)

Barbora BERÁNKOVÁ

Politologie

Za studii "Euroskepticismus a jeho pozice ve Velké Británii"

2013

Laboratoř Evropské unie: sborník nejlepších diplomových prací s tématikou EU (3. místo)

Terézia NEŽIKOVÁ

Politologie

Za studii "Teoretická reflexe integrace Islandu do Evropské unie: neofunkcionalismus a liberální intergovernmentalismus"

2013

RENOMIA Award in Development Economics

Michal SVATOŇ

 

Ekonomie

Za studii "Ghana Cocoa Farmers' Survey: Chocolate Economics"

2013

RENOMIA Award in Development Economics (čestné uznání)

Petra VALÍČKOVÁ

Ekonomie

Za studii "The Role of Financial Development in Economic Growth: A Meta-Analysis"

2013

Energy Economics Contest - cena za nejlepší diplomovou práci

Martin BALETKA

Ekonomie

Za studii "Multifractal analysis of petrol and diesel prices in Czech Republic"

2013

Cena prof. Vencovského (1.místo)

Barbora PERTOLD-GEBICKÁ

Ekonomie

Za studii "Job Market Polarization and Employment Protection in Europe"

2013

Cena Guvernéra Národní banky Slovenska (2. místo)

Františech ČECH

Ekonomie

Za studii "Dynamic Portfolio Optimization During Financial Crisis Using Daily Data and High-frequency Data"

2013

Cena Josefa Hlávky

Lucie FILIPOVÁ

Teritoriální studia

Za znamenitý průběh a absolvování studia

2013

Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající absolventy

Zuzana HAVRÁNKOVÁ

Ekonomie

Za znamenitý průběh a absolvování studia

2013

Cena Josefa Vavrouška (1.místo/diplomové práce)

Selma HAMDI

Politologie

Za studii "Ropa a voda v Saúdské Arábii optikou udržitelného rozvoje: možné scénáře dalšího vývoje"

2013

Cena Josefa Vavrouška (1.místo/bakalářské práce)

Štěpán CHRZ

Ekonomie

Za studii "Provázanost trhů potravin, biopaliv a fosilních paliv"

 

2013

Cena Josefa Vavrouška (2.místo/bakalářské práce)

Pavla BLÁHOVÁ

Ekonomie

Za studii "Genetically Modified Biofuels in the Context of Central Europe"

2013

Cena Josefa Vavrouška (čestné uznání/bakalářské práce)

Marek FREMUNT

Ekonomie

Za studii "Vliv velikosti neziskové organizace na efektivitu jejího financování"

2013

Cena Josefa Luxe

Petra A. BERÁNKOVÁ

Sociologie

Za práci "Strážci veřejného zájmu. Rámcové vymezování konceptu Warchdog ve dvojí perspektivě"

2013

Mladý ekonom roku (čestné uznání)

Tomáš FIALA

Ekonomie

Za studii "Banking Stability in the Central Europe: An Extreme Dependence Analysis"

2013

Cena Edvarda Beneše čestné uznání

Kateřina VONDRÁŠOVÁ

Sociologie

Za studii "Životní styl českých singles se zaměřením na stravování"

2013

Cena Edvarda Beneše 3. stupně

Lucie KONDRÁTOVÁ

Sociologie

Za studii "Pojem tradice v kontextu teorie reflexivní modernizace"

2013

Cena Edvarda Beneše 1. stupně

Lucie ŘEZÁČOVÁ

Sociologie

Za studii "Předluženost domácností v ČR: analýza problému a možná řešení"

2012

Cena rektora pro nejlepší absolventy UK

Petra VALÍČKOVÁ

Ekonomie

Za znamenitý průběh a absolvování studia

2012

IUS et SOCIETAS

Eliška HOLUBOVÁ

Mediální studia

Za studii "Média mezi hlídacím psem a krvežíznivou bestií aneb quo vadis, právo na soukromí?"

2012

Energy Economics Contest

Štěpán CHRZ

Ekonomie

Za studii "Interconnections within Food, Biofuel and Fossil Fuel Markets: Cointegration Analysis"

2012

Zvláštní uznání České ekonomické společnosti (práce autora do 25 let)

Barbora ŠÚTOROVÁ

Ekonomie

Za studii "The Impact of Basel III on European Banks"

2012

Englišova cena České ekonometrické společnosti

Jana VOTÁPKOVÁ

Pavlína ŽÍLOVÁ

Ekonomie

Za studii "The Effect of the Abolition of User Charges on the Demand for Ambulatory Doctor Visits"

2012

Mladý ekonom (1. místo)

Tomáš HAVRÁNEK

Marek RUSNÁK

Ekonomie

Za studii "Transmission Lags of Monetary Policy: A Meta-analysis"

2012

Cena Edvarda Beneše 3. stupně

Anna SÁLOVÁ

Sociologie

Za studii "Obraz sudetských Němců v českém v krizovém roce 1938"

2012

Cena Edvarda Beneše 1. stupně

Renáta VONDRÁKOVÁ

Sociologie

Za studii "Spor o positivismus v německé sociologii. Vývoj, hlavní myšlenky a pokračování"

2012

Cena Josefa Hlávky

Zuzana MACHOVÁ

Politologie

Za studii "Volební právo cizinců v komunálních volbách České republiky a jeho využití"

Ceny studentům, archiv

Ceny a soutěže na Univerzitě Karlově