Nová publikace Paths out of the Apocalypse

publikace

Nová publikace Paths out of the Apocalypse

V prestižním nakladatelství Oxford Univesity Press vychází nová publikace Paths out of the Apocalypse. Physical Violence in the Fall and Renewal of Central Europe, 1914-1922, kterou společně s Rudolfem Kučerou napsal Ota Konrád z IMS FSV UK.

Kniha zkoumá prostřednictvím analýzy násilí společenské, kulturní a politické změny, kterými prošla střední Evropa během války a bezprostředně po ní. Porovnává fyzické násilí i postoje k němu na území Československa, Rakouska a Jižního Tyrolska.

Jakkoli se kniha na první pohled věnuje časově vzdálenému období, je nepřehlédnutelný její přesah do aktuální současnosti, v níž jsme každodenně konfrontováni s násilím během války na Ukrajině. Jak autoři ukazují, závisí rozpoutání fyzického násilí, jeho pachatelé, oběti, formy i intenzita, jež může dosáhnout v některých momentech až zdánlivě nelidské brutality, na řadě okolností. Fyzické násilí je prostředkem k vyjádření obav obyčejných lidí z jejich situace a jejich roztrpčenosti. Za násilí jsou však odpovědné i společenské a politické elity. Ty utvářejí prostředí, v němž se násilí stává akceptovanou součástí všedního dne. Často jsou i přímo odpovědné za jeho rozpoutání – ať už svým jednáním, či jenom rétorikou, vykreslující ostatní skupiny obyvatel či příslušníky jiných národů jako nepřátele, nezasluhující si žádných ohledů. Konkrétní formy a intenzita násilí či vůbec to, co se za násilí považuje a co nikoli, se sice mohou v průběhu doby měnit, fyzické násilí jako takové však zůstává trvalou součástí lidské společnosti.