Linioví pracovníci jako klíčoví aktéři zvládnutí migrace z Ukrajiny

ESU

Linioví pracovníci jako klíčoví aktéři zvládnutí migrace z Ukrajiny

V rámci Expertní skupiny pro Ukrajinu (ESU) představujeme další odborný článek, který se věnuje aktuálním problémům v souvislosti s válkou na Ukrajině. 

Linioví pracovníci jako klíčoví aktéři zvládnutí migrace z Ukrajiny

Zajištění veřejných služeb pro uprchlíky z Ukrajiny leží na liniových pracovnících, jako jsou sociální pracovníci, učitelé, zdravotníci aj. Zátěž těchto pracovníků je dlouhodobě vysoká, v poslední době pak v důsledku pandemie covidu-19 i uprchlické vlny enormní. Pro hladké fungování společnosti je klíčové nezanedbat péči o tyto pracovníky, kteří potřebují nejen dobré pracovní podmínky, důstojné ohodnocení své práce a zátěž úměrnou svým kapacitám, ale též zvýšení autonomie v rozhodování a podporu pro své učení se a rozvoj, aby byli schopni řešit různorodé problémy svých klientů. 

Autorkou policy briefu je Magdalena Mouralová z Institutu sociologických studií FSV UK.

Více informací o ESU najdete také na webu