Kulatý stůl ESU: linioví pracovníci a místní samospráva v souvislosti s krizí na Ukrajině

účastníci kulatého stolu

Kulatý stůl ESU: linioví pracovníci a místní samospráva v souvislosti s krizí na Ukrajině

Na konci července se na půdě Fakulty sociálních věd UK uskutečnil kulatý stůl, v rámci kterého se diskutovalo se o zátěži pracovníků, kteří aktuálně řeší zajištění veřejných služeb pro uprchlíky z Ukrajiny (např. sociální pracovníci, učitelé, zdravotníci aj.) a o nastavení samosprávy obcí v souvislosti s krizí na Ukrajině.

Zápis z kulatého stolu najdete zde.

Diskuze navazovala na odborné texty našich expertů, které vznikly v rámci Expertní skupiny pro Ukrajinu (ESU) a které byly v rámci kulatého stolu představeny: