GA ČR zpřístupnila aplikaci pro podávání projektů

GA ČR zpřístupnila aplikaci pro podávání projektů

GA ČR zpřístupnila aplikaci pro podávání projektů

Grantová agentura ČR vyhlásila nové soutěžní kolo a zpřístupnila aplikaci pro podávání standardních, juniorských a bilaterálních projektů s počátkem řešení od 1. ledna 2019.

Podrobné informace pro navrhovatele.

Termín podání návrhů projektů na Odd. vědy FSV je 3. dubna 2018.