Filip Láb a Michal Smetana držiteli Fulbright-Masarykova stipendia

Filip Láb a Michal Smetana držiteli Fulbright-Masarykova stipendia, FSV UK

Filip Láb a Michal Smetana držiteli Fulbright-Masarykova stipendia

Fakulta sociálních věd se může pyšnit úspěšným zastoupením v programu stipendií Fulbrightovy komise na rok 2019/2020. Držiteli prestižního Fulbright-Masarykova stipendia se stali hned dva vědci:

Doc. Mgr. MgA. Filip Láb, Ph.D. z Katedry žurnalistiky IKSŽ FSV UK získal stipendium na University of Oregon v délce 6 měsíců. Ve výrazné konkurenci dalších uchazečů uspěl s projektem Challenges in Photojournalism, Journalism and Photojournalism Ethics, Solutions (Photo)Journalism.

PhDr. Michal Smetana, Ph.D. ze Střediska bezpečnostní politiky IPS FSV UK získal stipendium na Stanford University v délce 6 měsíců. Ve výrazné konkurenci dalších uchazečů uspěl s projektem Moral Framing of International Security: An Experimental Approach.

Fulbright-Masarykovo stipendium je unikátní program jehož cílem je podpořit vynikající vědce, přednášející a studenty, kteří jsou vedle své odborné činnosti aktivně zapojeni do veřejného života na bázi dlouhodobých dobrovolných aktivit. Tímto programem se Fulbrightova komise snaží přispět k vytváření sebevědomé občanské společnosti s důrazem na prosazování demokratických principů jejího fungování.

Komise J. Williama Fulbrighta byla založena v roce 1991 na základě mezivládní dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy za účelem podpory vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn. Komise spravuje česko-americký program vládních stipendií a poskytuje informační a poradenské služby pro zájemce o studium v USA.