Děkan FSV UK vyhlašuje 28. ročník Ceny Josefa Vavrouška

Děkan FSV UK vyhlašuje 28. ročník Ceny Josefa Vavrouška

Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy vyhlásil nový ročník soutěže o Cenu Josefa Vavrouška s podtitulem Lidské hodnoty a problémy rozvoje civilizace.

Náměty soutěžních prací je možné specifikovat podle následujících tematických okruhů:

  • ekologie člověka;
  • udržitelný rozvoj;
  • ekonomika přírodních zdrojů;
  • sociální etika a ekonomický systém;
  • etika a fungování politického systému;
  • sociální systém jako holistický systém s cílovým chováním;
  • společenské systémy a diskont budoucnosti;
  • mezinárodní politický a ekonomický systém, teritoriální mezinárodní studia a globální vládnutí;
  • masová komunikace a žurnalistika podporující hodnoty života na Zemi;
  • edukační systémy s těmito cíli.

Uzávěrka pro zasílání do letošního ročníku je stanovena na pátek 28. 7. 2023 do 12:00 hodin. 

Více informací o podmínkách účasti, udělované ceně i osobnosti doc. Vavrouška najdete na naší webové stránce Cena Josefa Vavrouška