Manuály pro navrhovatele, řešitele a administrátory projektů

Manuály pro navrhovatele, řešitele a administrátory projektů

Připravené obecné manuály se týkají oblastí, s nimiž se setká navrhovatel, řešitel či administrátor projektu při přípravě či řešení projektu. Podrobné informace, manuály a termíny pro zpracování a podání projektů do konkrétních výzev klíčových soutěží (např. GAČR, TAČR, GAUK) jsou zveřejňovány v aktuálních výzvách oddělení vědy. V případě, že v manuálech nenaleznete odpověď na Váš dotaz, kontaktujte prosím E. Horníčkovou, vedoucí oddělení vědy (eva.hornickova@fsv.cuni.cz, tel. 222 112 267).

Návrhy grantových projektů je nutné odevzdat nejpozději do termínu oddělení vědy. Termín na odevzdání projektů je stanoven v souladu s pokynem děkanky č. 28/2019. Vybrané projekty musí v souladu s výše uvedeným opatřením děkanky nahlásit k 31. lednu (pro projekty podávané v 1. pololetí, tj. do 30. června), a k 30. červnu (pro projekty podávané v 2. pololetí, tj. od 1. července do 31. prosince) projektový záměr. Podrobněji viz FAQ či manuál Zpracování a podání grantové přihlášky. Nehledě na tyto termíny je nutné oznámit záměr podat koordinátorský projekt v soutěžích EU nejpozději šest měsíců před uzávěrkou dané výzvy.

Rozdělení administrace grantových soutěží na oddělení vědy je popsáno v manuálu Hledání grantové soutěže či v kontaktech oddělení.

Přehled manuálů