FAQ pro navrhovatele projektů

Do jakých soutěží si můžu projekt podat?

Aktuální vyhlášení grantových soutěží je zveřejněno v sekci Věda a výzkum. V případě, že vyhlášené výzvy nejsou vhodné pro Váš projekt, kontaktujte prosím pracovníky oddělení vědy.

Jaký je postup při podání projektu s rozpočtem nad 7 mil. Kč?

Podání projektů s rozpočtem nad 7 mil. Kč a koordinátorských projektů podávaných do zahraničních soutěží se řídí opatřením děkana 39/2017. Návrhy projektů je potřeba dát min. 10 pracovních dnů před termínem podání na grantovou agenturu. Podávané projekty s projednávají na kolegiu děkanky. K projektu se rovněž musí připravit průvodní formulář.

Kde najdu údaje o Univerzitě Karlově do soutěží vyhlašovaných Evropskou komisí?

Potřebné údaje (např. PIC number) jsou uvedeny na http://www.cuni.cz/UK-2938.html.

Jak mám stanovit mzdy v návrhu projektu?

Mzdové náklady pro řešitele i členy týmů musí vycházet ze zadávací dokumentace grantové soutěže a musí být v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem Univerzity Karlovy. Povinnou součástí mzdy je tarifní složka, jejíž rozpětí pro jednotlivé mzdové třídy stanovuje Vnitřní mzdový předpis UK. Dále může mzda obsahovat i osobní ohodnocení a odměny ke mzdě, pokud to zadávací dokumentace grantové soutěže umožňuje.

Jaké jsou zákonné odvody ke mzdovým nákladům?

Zákonné odvody ke mzdovým nákladů činí 34%. Jedná se o zákonné odvody zaměstnavatele. Za zaměstnance na pracovní smlouvu se pak ještě odvádí příspěvek do sociálního fondu ve výši 1,5%. U dohod o pracovní činností činí odvody 34%. U dohod o provedení práce se odvody ve stejné výši odvádí až v případě, že zaměstnanec má v rámci celé UK v jednom měsíci mzdu vyšší než 10 000 Kč.

Jaké jsou doplňkové (režijní) náklady fakulty?

Výši doplňkových (režijních) nákladů stanovuje opatření děkana č. 33/2018.  Podrobný postup pro stanovení doplňkových (režijních) nákladů pro projekty podávané za fakultu stanovuje opatření děkana č. 37/2018.

Kde zjistím, jaké je stravné pro plánovanou zahraniční cestu?

Sazby zahraničního stravného pro jednotlivé země stanovuje každý rok vyhláška Ministerstva financí ČR.