Sociologie a sociální politika

Charakteristika programu Sociologie a sociální politika

Forma studia: prezenční
Druh studia:

bakalářské

Standardní doba studia:

3 roky

Bakalářský program sociologie a sociální politika je výsledkem spolupráce kateder sociologie a veřejné a sociální politiky. Schopnost spolupráce a týmová práce jsou přesně tím, co tento program i jeho absolventy a absolventky charakterizuje. Umějí nejen přemýšlet, identifikovat problém, pochopit jeho podstatu a nabídnout jeho řešení, ale získají i předpoklady k tomu řešení správně komunikovat. Díky tomu se ve společnosti, která dnes na komunikaci bezesporu stojí, budou schopni výborně uplatnit – nejen v organizacích, které se zaměřují na sociální výzkum, ale obecně ve firemní sféře, veřejných úřadech a institucích a v neziskových organizacích . Program kombinuje studium sociologické analýzy, sociální politiky a metodologie sociologického výzkumu.

Počet přijatých v r. 2023

167

Přijímací řízení

jednokolové

NSZ SCIO – OSP

vzorové testy

Uplatnění absolventů

Absolventi mohou pokračovat v některém z magisterských programů na Fakultě sociálních věd UK i jinde. Jsou schopni kvalifikovaně spolupracovat při organizaci výzkumů společenského, politického, hospodářského a kulturního života společnosti, výzkumu trhu a veřejného mínění, v neziskovém sektoru, umí na základní úrovni koncipovat sociální politiku ve státní správě i na místní a podnikové úrovni, působit v oblasti poradenství, apod. Ti absolventi, kteří nebudou chtít pokračovat v magisterském studiu, jsou - vzhledem k nabyté schopnosti samostatného a kritického myšlení v souvislostech a dovednosti jasně formulovat a analyzovat problém - výkonnou a flexibilní pracovní silou pro celou škálu pracovních pozic. Široké portfolio renomovaných zahraničních univerzit, s nimiž Institut sociologických studií FSV UK udržuje kontakty, navíc studentům pomůže uplatnit dosažené vzdělání nejen v České republice, ale i v zahraničí.

ABSOLVENTI ISS V JSEM Z FSV UK

Podívejte se na další videa s našimi absolventy ze série Jsem z FSV UK

Absolventi Institutu sociologických studií jsou kromě Pavla také:

ABSOLVENTI ISS V PODCASTU DE FACTO