Ekonomie a finance

Charakteristika programu Ekonomie a finance

Forma studia: prezenční
Druh studia:

bakalářské

Standardní doba studia: 3 roky

Cílem studia je seznámit studenty s pojmy, teoriemi, modelováním a kvantitativní analýzou v ekonomii a financích. Studium připravuje kvalifikované absolventy s hlubokými matematickými a statistickými základy využitelnými pro potřeby soukromé i veřejné sféry v oblastech ekonomie a financí. Studijní zaměření a styl výuky jsou koncipovány tak, aby absolventi studia získali vzdělání, které by bylo srovnatelné se studiem teoretické a aplikované ekonomie na předních evropských univerzitách.

Student bakalářského programu Ekonomické teorie, oboru Ekonomie a finance musí nejprve absolvovat rigorózní základ, který představuje čtyřsemestrální matematická průprava od vyučujících z katedry matematické analýzy MFF UK. Pro osvojení schopností ekonomického modelování a kvantitativní analýzy musí student dále absolvovat povinné předměty z hlavních oblastí ekonomické teorie: mikroekonomie, makroekonomie, statistiky a ekonometrie.

Klíčovou specializovanou podoblastí, která je povinná pro studenty, je finanční ekonomie. Studenti se však specializují i na ekonomii evropské integrace a absolvují povinné kurzy z oblasti práva a ekonomie. Dále mají studenti prostor profilovat se dle svého zájmu v oblastech makroekonomie, analýzy dat, finančního účetnictví, finančních trhů, ekonomie veřejného sektoru, ekonomie zdravotnictví, mezinárodní ekonomie, hospodářské politiky, politické ekonomie, rozvojové ekonomie či komparativní ekonomie. Součástí programu je i kurz etiky a ekonomie.

Obor si vydobyl reputaci nejnáročnějšího programu v ekonomii v ČR. Srovnatelnost se vzděláním na vysoké evropské úrovni potvrzuje mj. velké množství výměnných bakalářských studentů z předních evropských univerzit (Paris I Sorbonne, Mannheim, Bonn, Humboldt, Frankfurt, Bologna, Amsterdam, Maastricht, KU Leuven) a i z neevropských univerzit (Australian National University, Peking University). Díky pokrytí výuky základů financí a finančního účetnictví je obor zařazen do CFA Institute University Recognition programu a má akreditaci ACCA F1-F3

Počet přijatých v r. 2023

186

Přijímací řízení

jednokolové

NSZ SCIO – OSP, MAT

vzorové testy

Uplatnění absolventů

Absolvent oboru Ekonomie a finance prokazuje v hloubce a rozsahu stanoveném předchozími odstavci znalosti pojmů, teorií, modelování a kvantitativní analýzy v ekonomii a financích. Absolvent prokazuje odpovídající znalosti matematické analýzy, statistiky a informatiky. Absolvent rovněž prokazuje znalosti adekvátní oboru zvolené profilace a doplňkovým oborům.

Absolventi bakalářského programu typicky pokračují v kvalitních magisterských programech ekonomie anebo financí. Příklady za posledních 5 let (vedle mgr. programu na IES FSV UK):

 • MSc. Finance and Economics, LSE
 • MPhil. Economics, Cambridge
 • MSc. Management, Cambridge
 • MPhil. Public Policy, Oxford
 • MSc. Economics, Tilburg
 • MSc. Economics, Barcelona GSE
 • Master in Economics, Bonn
 • MSc. Quantitative Finance, Duisenberg School of Finance
 • Master in Quantitative Finance and Economics, HSG Saint Gallen
 • MSc. Business and Economics, Amsterdam Business School
 • MSc. Infonomics, University of Maastricht
 • MSc. Health Economics, Erasmus School Rotterdam

Následně jsou absolventi, zejména díky svým analytickým a kvantitativním schopnostem, vysoce žádáni v oborech s vysokými požadavky na zpracování a analýzu dat (např. analytici kapitálových trhů v bankách, investičních společnostech, penzijních fondech a velkých firmách, dále jako strategičtí konzultanti, ekonomičtí výzkumníci aj.)

Absolventi IES v sérii Jsem z FSV UK

Podívejte se na další videa s našimi absolventy ze série Jsem z FSV UK

Absolventi Institutu ekonomických studií jsou kromě Anny také:

Absolventi IES v podcastu De Facto

Poslechněte si rozhovory s dalšími absolventy IES:

Poslechnout si můžete také rozhovory s akademiky na IES: