Stipendijní fond FSV UK

Stipendijní fond FSV UK

Pokud přiznané stipendium z Fondu mobility UK není pro studenta dostačující, může si požádat o příspěvek na studium v zahraničí ze Stipendijního fondu FSV UK. 

Student si musí podat žádost o příspěvek před svým odjezdem. 

Student se řídí platnými Pravidly pro přiznávání stipendií na Fakultě Sociálních věd Univerzity Karlovy, čl. 6. 

Kontakt

V případě dotazů kontaktujte koordinátora dané mobility - kontakty teamu Mobilit