Stipendijní fond FSV UK

Stipendijní fond FSV UK

Příjem nových žádostí pozastaven do odvolání. Děkujeme za pochopení

Fond na podporu mobility FSV UK

Pokud přiznané stipendium z Fondu mobility UK není pro studenta dostačující, může si student nově požádat o příspěvek na studium v zahraničí ze fondu na podporu mobility FSV UK. 

Student se řídí platnými Pravidly pro přiznávání stipendií na Fakultě Sociálních věd Univerzity Karlovy, čl. 6. 

Formulář ke stažení zde

Podává-li si žádost student v rámci výjezdu, kde se výběrové řízení nekonalo v rámci fakulty ani Univerzity Karlovy, je potřeba k žádosti přiložit: 

- motivační dopis (max. 1xA4)

- doporučující dopis akademika FSV UK (max. 1xA4)

- potvrzení o přijetí vydané hostitelskou institucí 

 

O příspěvek lze žádat POUZE na budoucí mobilitu, nejpozději však měsíc před jejím začátkem. 

Žádosti se podávají na podatelnu FSV UK, na obálku nadepsat "Žádost o příspěvek z fondu na podporu mobility FSV UK", k rukám Marie Stanovské, OZS.

Kontakt

Dotazy lze zaslat Marii Stanovské, e-mail: studyabroad@fsv.cuni.cz, tel.: 222 112 221