Výzva k publikování v AUC Studia Territorialia 2019

Výzva k publikování v AUC Studia Territorialia 2019, IMS FSV UK,  call for papers

Výzva k publikování v AUC Studia Territorialia 2019

Odborný recenzovaný časopis Acta Universitatis Carolinae – Studia Territorialia, vydávaný na Institutu mezinárodních studií FSV UK, vyzývá autory k publikování článků v připravovaném tematickém čísle Public History: Institutions, Actors, and Practices.  

Termín pro zaslání abstraktu je 31. května 2019.

Termín pro zaslání článku je 31. srpna 2019.

Podrobnější informace