Výzkum FSV UK mapoval dopady epidemie mezi vysokoškolskými studenty

Výzkum FSV UK mapoval dopady epidemie mezi vysokoškolskými studenty

Výzkum FSV UK mapoval dopady epidemie mezi vysokoškolskými studenty

Fakulta sociálních věd UK (hlavní výzkumník Petr Soukup z Institutu sociologických studií FSV UK) ve spolupráci s výzkumnou agenturou NMS Market Research, s.r.o. uskutečnila výzkum zaměřený na dopady současné situace na vysokoškolské studenty a jejich vnímání účinnosti přijatých vládních opatření. Výzkum je součástí řešení grantového projektu Grantové agentury ČR č. 19-02986S, Individuální a kontextuální prediktory postojů k nástrojům veřejných politik (hlavní řešitel prof. Arnošt Veselý, CESES, FSV UK). Sběr dat proběhl ve dnech 24. 4. - 29. 4. 2020.

Výzkum, kterého se účastnilo celkem 319 studentů českých vysokých škol formou online dotazování, se zaměřoval na vliv současné situace na studium, bydlení a finanční zajištění studentů VŠ a jejich hodnocení informovanosti a přijatých vládních opatření.

Čtěte více v tiskové zprávě