Vyhlášení výsledků Ceny Josefa Vavrouška

Vyhlášení výsledků Ceny Josefa Vavrouška

Vyhlášení výsledků Ceny Josefa Vavrouška

Letošního 25. ročníku soutěže o Cenu Josefa Vavrouška se zúčastnili autoři 25 prací. 

První místo v kategorii bakalářské získal Jakub Kvizda za práci Střet hyperobjektů: plastové oceány vrací úder. Práce byla obhájena na Katedře sociologie Institutu sociologických studií FSV UK, vedoucím práce a konzultantem byl Mgr. Martin Tremčinský.

Druhé místo v téže kategorii získala Lucie Kotvalová za práci Česká dokumentární fotografie zaměřená na environmentální problematiku, část teoretická; praktická část, Rodinná farma: Pohled na aktuální podobu českého venkova prostřednictvím fotografického dokumentu. Práce byla obhájena na Katedře žurnalistiky na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK, vedoucím a konzultantem byl doc. Mgr. MgA. Filip LÁB, Ph.D.

Třetí místo bakalářské kategorie spolu s dvěma dalšími autory obsadil Jan Zítek s prací Capturing the effects of renewable resources on electricity prices: Evidence from the Czech Republic. Práce byla obhájena na Institutu ekonomických studií FSV UK, vedoucím a konzultantem byl prof. PhDr. Ladislav KRIŠTOUFEK, Ph.D.

Všem oceněným autorům srdečně gratulujeme! 

Seznam oceněných prací

Více informací o udělované ceně i osobnosti doc. Vavrouška najdete na webové stránce Cena Josefa Vavrouška.