Vědkyně z IKSŽ FSV UK zkoumaly komunikaci MŠMT

ilustrační foto studenti, základní škola

Vědkyně z IKSŽ FSV UK zkoumaly komunikaci MŠMT

Na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK proběhl výzkum komunikace MŠMT ve vztahu k různým skupinám stakeholderů.

Autorkami výzkumného textu jsou Denisa Hejlová, Petra Koudelková, Tereza Ježková, Tereza Klabíková Rábová, Soňa Schneiderová, Marcela Konrádová, a Kristýna Vysloužilová.

Závěrečná zpráva obsahuje jak podrobná analytická výzkumná data, tak na základě nich stanovená konkrétní komunikační doporučení pro MŠMT; jedná se o první ucelenou studii jednoho konkrétního sektoru vládní komunikace v ČR. Vychází z detailního kvantitativního a kvalitativního výzkumu rozsáhlého komunikačního materiálu (skupinové i hloubkové rozhovory s učiteli, zřizovateli škol i opinion leadry, obsahová analýza dokumentů, oběžníků, e-mailů, datových schránek atd., rozsáhlá dotazníková šetření s odbornou i laickou veřejností, mediální analýza, ale i experimentální ověřování úspěšnosti komunikovaných sdělení či stakeholder mapping).

Hlavní závěry výzkumu jsou:

  • nekonzistentnost a přílišná složitost komunikovaných sdělení i kanálů ministerstva 
  • nedostatečné přizpůsobení potřebám cílových skupin a souhrnně absence jasné strategie

Autorky textu ve svém výzkumu doporučují zjednodušení a zpřehlednění komunikačních toků, posilování důvěry, hodnocení a obousměrnosti komunikace, nastolování vlastních mediálních témat nebo propojení s dalšími názorovými vůdci.