Vědci z IES uspěli s projektem v soutěži PRIMUS

Ekonomie energetiky a politiky životního prostředí IES FSV UK PRIMUS

Vědci z IES uspěli s projektem v soutěži PRIMUS

Vědcům z IES FSV UK se podařilo uspět v univerzitní soutěži PRIMUS. Jejich projekt Ekonomie energetiky a politiky životního prostředí bude tak finančně podpořen na další dva roky. Z dvaceti osmi původně podpořených projektů uspěly v žádosti o prodloužení pouze čtyři.

Na projektu pod vedením doc. Zuzany Havránkové se jako seniorní výzkumníci podílí také prof. Karel Janda a dr. Milan Ščasný (vedoucí týmu za COŽP), prof. Anna Alberini a doc. Tomáš Havránek

Společný projekt IES FSV UK a Centra pro otázky životního prostředí UK (COŽP) si klade za cíl v rámci nově založené výzkumné skupiny v oblasti energetické ekonomie a ekonomie klimatu (REGEC) prohlubovat znalosti týkající se dopadů klimatických a energetických politik na prostředí, vyučovat a školit studenty na několika součástech UK, podpořit mezinárodní spolupráci a zvýšit kvalitu vědeckých výstupů. 

Čtěte více na webu IES FSV UK