Vědci z IES FSV UK publikovali v Journal of International Economics

Vědci z IES FSV UK publikovali v Journal of International Economics

Vědci z IES FSV UK publikovali v Journal of International Economics

Prestižní časopis Journal of International Economics publikoval výsledky výzkumu Tomáše Havránka, Zuzany Havránkové, Jiřího Schwarze a Josefa Bajzíka z Institutu ekonomických studií FSV UK. 

Elasticita cenové substituce mezi domácími a dováženými statky, nazývaná také Armingtonova elasticita, patří z hlediska mezinárodní ekonomiky mezi klíčové parametry - zachycuje míru, s jakou je domácí poptávka schopna pružně reagovat na změnu rozdílu mezi domácí a zahraniční cenou určitého zboží. Odhady hodnot této elasticity se však v minulosti značně lišily. Vědci z IES FSV UK použili meta-analytické metody k analýze několika tisíc existujících odhadů a zkoumali, jak lze korigovat jejich různá zkreslení. 

Výsledky jejich výzkumu Estimating the Armington elasticity: The importance of study design and publication bias zaznamenaly mimořádný úspěch a byly letos publikovány v nejlépe hodnoceném a v oboru mezinárodní ekonomie také nejvíce selektivním časopise Journal of International Economics.