Váleční uprchlíci z Ukrajiny zůstávají výzvou pro český zdravotnický systém

Váleční uprchlíci z Ukrajiny zůstávají výzvou pro český zdravotnický systém

Expertní skupina pro Ukrajinu (ESU) vydala odborný článek, který se věnuje aktuálním problémům v souvislosti s válkou na Ukrajině.

Autorkami textu Váleční uprchlíci z Ukrajiny zůstávají výzvou pro český zdravotnický systém jsou Karolína Dobiášová a Zuzana Kotherová z Institutu sociologických studií FSV UK.

Uprchlíci z Ukrajiny mají v ČR nárok na zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Dle VZP však více než polovina válečných uprchlíků z Ukrajiny do konce roku 2022 žádnou zdravotní péči v ČR nečerpala. Ti, kteří ji čerpali, si cení, že je pro ně péče finančně dostupná, někteří však poukazují na nespravedlivé zacházení s nimi jako s cizinci a na to, že jim v řadě případů zdravotníci poskytnutí péče odmítli. Zdravotníci prvního kontaktu (zejména na UA pointech, na urgentních příjmech nemocnic a v primární péči) jsou v souvislosti s uprchlickou krizí vystaveni zvýšené pracovní zátěži. Mnoho z nich se také ve svém pregraduálním ani v postgraduálním vzdělání nesetkalo s žádnou formou vzdělávání v oblasti interkulturních kompetencí. Zachování dostupnosti péče (nejen) pro uprchlíky se v ČR stává problematické, a to nejen kvůli jazykové bariéře či nedostatečné informovanosti o fungování českého zdravotnického systému, ale i kvůli nedostatku zdravotníků v některých odbornostech. 

Článek si můžete přečíst zde.

Text vyšel v rámci Expertní skupiny pro Ukrajinu.

V souvislosti s tématem si vás dovolujeme upozornit na seminář Dostupnost zdravotní péče pro válečné uprchlíky z Ukrajiny. V rámci přednášek vystoupí také autorky tohoto textu Karolína Dobiášová a Zuzana Kotherová. Akce se koná ve středu 24. 5. v 14:00.

pozvánka