Studenti FSV UK úspěšně absolvovali meziuniverzitní program prg.ai Minor

Absolventi prg.ai. Minor

Studenti FSV UK úspěšně absolvovali meziuniverzitní program prg.ai Minor

Čtyři studenti FSV UK převzali certifikáty úspěšného dokončení meziuniverzitního programu prg.ai Minor. Absolventy za FSV UK jsou Dominik Benk, Jakub Černý, Jan Hanzal a Eric Žíla

Unikátní meziuniverzitní program prg.ai Minor je výsledkem dlouhodobé spolupráce Fakulty elektrotechnické a Fakulty informačních technologií ČVUT s Fakultou sociálních věd a Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy. Pod vedením spolku prg.ai každoročně umožňuje skupině vysokoškolských studentů navštěvovat pečlivě vybrané předměty všech zúčastněných fakult. Letos jej úspěšně dokončilo patnáct absolventů se zájmem o hlubší pochopení technických i společenskovědních aspektů umělé inteligence a strojového učení.

Vzdělávací program nabízí svým studentům důležitou přidanou hodnotu díky své mezioborovosti. V současnosti nabízí 22 předmětů v rámci šesti tematických bloků, které pokrývají širokou škálu disciplín od sociálních věd a etiky až po různorodé programovací jazyky a metody strojového učení. Studenti si tak osvojí nejen technické dovednosti, ale i teoretické znalosti nezbytné k vývoji transparentních a společensky přínosných technologií.

Slavnostního předávání certifikátů se účastnili také děkan FSV UK Tomáš Karásek a prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost Univerzity Karlovy Ladislav Krištoufek, který je zároveň i fakultním koordinátorem programu prg.ai.

Absolventi prg.ai Minor