V soutěži vysoce kvalitních monografií na Univerzitě Karlově uspěly dvě publikace z FSV UK

V soutěži vysoce kvalitních monografií na Univerzitě Karlově uspěly dvě publikace z FSV UK

Univerzita Karlova zveřejnila výsledky letošního kola soutěže vysoce kvalitních monografií (rok vročení 2022).

Za FSV UK se umístily:

  • na 9. - 10. místě monografie Tomáše Nigrina z Institutu mezinárodních studií The Rise and Decline of Communist Czechoslovakia´s Railway Sector (Central European University Press, 2022)
  • na 11. - 14. místě monografie Martina Potůčka z Institutu sociologických studií Anatomie komunismu: skutečný příběh jedné rodiny (Karolinum, 2022)

Hlavním cílem soutěže je podpora autorů vysoce kvalitních monografií a jejich fakult či dalších univerzitních součástí. Nominované monografie jsou hodnoceny dvěma komisemi jmenovanými Vědeckou radou UK, a to Komisí pro humanitní a společenské vědy a Komisí pro lékařské a přírodní vědy. Hodnocení jasně stanovuje standardy i úroveň náročnosti pro jednotlivé typy publikací, které si činí nárok být považovány za klíčové ve svých vědeckých oborech.

Oceněným srdečně gratulujeme!