V soutěži PRIMUS uspěly další tři projekty z FSV UK

V soutěži PRIMUS uspěly další tři projekty z FSV UK

V soutěži PRIMUS uspěly další tři projekty z FSV UK

V univerzitní soutěži PRIMUS, kterou vyhlašuje Univerzita Karlova od roku 2017, uspěly vedle týmu vědců z IES FSV UK letos ještě další tři projekty:

Globální toky politických informací / Global Flows of Political Information (GLOWIN)

Cílem projektu GLOWIN je zmapovat globální toky politicky relevantních informací. Analýzou obsahů online médií GLOWIN zachytí, jak často a o jakých cizích zemích se lidé dočtou v zahraničních zprávách v jednotlivých státech světa. Projekt tak zjistí, jako moc jsou země světa informačně propojeny, tedy jestli skutečně žijeme v příslovečné informační ‚globální vesnici‘. Smyslem projektu je ale také popsat důležité politické, společenské a kulturní bariéry, které stojí tokům informací mezi lidmi v různých státech v cestě.

Řešitelem projektu je dr. Michal Parízek z IPS FSV UK. Členy řešitelského týmu dále jsou dr. Jakub Tesař (IPS FSV UK), Mgr. Miroslav Palanský (IES FSV UK) a Mgr. Jakub Stauber (IPS FSV UK).

Vývoj teorie a metod pro výzkum herního průmyslu s aplikací na ČR / Developing Theories and Methods for Game Industry Research, Applied to the Czech Case

Během posledních desetiletí se počítačové a mobilní hry (digitální hry) staly jednou z nejpopulárnějších forem zábavy, obzvlášť mezi mladými lidmi. Zároveň se herní průmysl stává celosvětově jedním z nejrychleji rostoucích mediálních odvětví a velikostí je již srovnatelný s průmyslem filmovým. V současnosti se díky růstu esportu, herního streamování a příbuzných fenoménů stávají digitální hry nedílnou součástí mediální krajiny.

Výzkum produkce digitálních her a herního průmyslu je však přesto ve svých prvopočátcích. Cílem navrhovaného projektu je proto sestavit výzkumnou skupinu, jež vyvine teoreticko-metodologický rámec umožňující porozumět komplexnímu fungování herní produkce a herních průmyslů, jakož i jejich zakotvenosti v sociálních, kulturních a ekonomických kontextech. Tento rámec položí základ pro dlouhodobý empirický výzkum herní produkce a etabluje UK coby regionálního lídra ve studiu herních průmyslů.

Řešitelem projektu je dr. Jaroslav Švelch (IKSŽ FSV UK). Členy řešitelského týmu dále jsou Mgr. Tereza Krobová (IKSŽ FSV UK), dr. Jan Švelch (FSV UK) a dr. Vít Šisler (Ústav informačních studií a knihovnictví). 

Digitální občanská participace dětí a dospívajících v globalizovaném světě

Záměrem mezinárodního a interdisciplinárního týmu juniorních výzkumnic a doktorských studentek z České republiky a Maďarska je výzkum občanské participace dětí a dospívajících a dovedností souvisejících s digitálním aktivismem (mladších 18 let). Projekt propojuje dvě základní výzkumné oblasti. První oblastí je analýza veřejného online diskurzu a reprezentace občanských aktivit mládeže z #ClimateStrike iniciativy nezletilých, identifikující normativní představy o občanské aktivitě nezletilých za použití metod obsahových analýz a analýz diskurzu. Druhou výzkumnou oblastí je digitální etnografie a participační akční výzkum obvyklý ve výzkumy digitální gramotnosti zkoumající pohled nezletilých na občanskou angažovanost a dovednosti klíčové pro digitální aktivismus. Cílem je vytvořit inovativní teoretický a metodologický rámec pro výzkum občanské iniciativy nezletilých v globálních otázkách. V kontextu vzrůstající podpory digitalizace společnosti a zapojení
nezletilých ze strany EU poskytne projekt prostor pro mezinárodní spolupráci vědkyň a vědců, nezletilých aktivistů a tvůrců politik, která vyústí v návrh ERC projektu zahrnující další země EU.

Řešitelkou projektu je dr. Annamária Neag (FSV UK). Další členky týmu jsou dr. Markéta Supa (IKSŽ FSV UK), dr. Lenka Vochocová (IKSŽ FSV UK) a Mgr. Ing. Jana Rosenfeldová z FSV UK a Anna Vancsó (doktorandka na Corvinus University of Budapest).

 

Soutěž PRIMUS je určena pro mladé perspektivní vědce, zejména pro ty, kteří se na UK po dlouhodobé stáži v cizině vracejí, nebo na ní dosud nepůsobili. Cílem programu je podpořit špičkové pracovníky při zakládání a rozvoji nových vědeckých skupin a laboratoří.