Školení představí, jak na "open" podmínky v EU projektech

Školení otevřeného přístupu k vědeckým informacím

Školení představí, jak na "open" podmínky v EU projektech

Centrum pro podporu open science při Ústřední knihovně Univerzity Karlovy spolu s Odborem pro vědu a výzkum UK zve výzkumné a akademické pracovníky Univerzity Karlovy na praktické školení zaměřené na témata spojená se správou výzkumných dat (research data management) a otevřeného publikování (open access). 

Open Science: Od dat k publikaci proběhne online v termínu 3. - 4. 2. 2021. Odkaz do MS Teams bude v předstihu zaslán přihlášeným účastníkům na e-mail uvedený v přihlášce. 

Školení se skládá ze dvoudenní ucelené série přednášek (2 x 8 hodin) a navazujícího e-learningového kurzu v systému Moodle UK (cca 11 hodin). Pro obdržení potvrzení o úspěšném absolvování školení je potřeba zúčastnit se obou částí školení v plném rozsahu.

Multioborové školení obsáhne celou řadu témat: 

  • plánování, organizace a důležité principy práce s daty 
  • otevřené publikování nejen v časopisech 
  • nástroje otevřené vědy a oborové repozitáře 
  • autorsko-právní problematika v oblasti vědeckých dat a publikací 
  • otevřený přístup jako podmínka poskytovatelů financí 
  • nebezpečí predátorských praktik v oblasti otevřeného publikování 

Registrace

V případě dotazů se neváhejte obrátit na openscience@cuni.cz.

Nad akcí převzal záštitu doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., prorektor pro vědeckou činnost Univerzity Karlovy.