První letošní číslo časopisu Acta Politologica a výzva Call for Papers

acta politologica

První letošní číslo časopisu Acta Politologica a výzva Call for Papers

Bylo publikováno první letošní číslo odborného časopisu Acta Politologica, který tím vstupuje již do 15. roku své existence.

Články z nového čísla odborného časopisu Katedry politologie najdete na webu Acta Politologica.

Zároveň byla zveřejněna i výzva Call for papers na aktuální téma „Přímá volba prezidenta ČR včera a dnes: Prezidentské volby 2023 ve zpětném zrcátku“.

V případě zájmu o publikování ve speciálním čísle adresujte abstrakt zamýšleného článku redakci (acpo@fsv.cuni.cz) v rozsahu 250 až 300 slov nejpozději do 5. února 2023. Redakce přijímá texty v českém i anglickém jazyce. Pokud bude váš abstrakt akceptován, budete vyzváni k zaslání rukopisu nejpozději do 15. dubna 2023. Všechny dodané rukopisy následně projdou standardním recenzním řízením. Vydání speciálního čísla předpokládejte v říjnu 2023.

Více informací o speciálním čísle a o časopisu Acta Politologica najdete zde.