Projekty FSV UK získaly podporu GA ČR

Projekty FSV UK získaly podporu GA ČR

Projekty FSV UK získaly podporu GA ČR

V soutěži Grantové agentury ČR o prestižní grantové projekty v oblasti základního výzkumu uspělo letos 7 projektů FSV UK. V dalším projektu, podávaném COŽP UK, je zapojen tým výzkumníků z IES FSV UK.

Počínaje rokem 2019 získaly podporu následující projekty:

  • Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D., Dopady populismu na generaci mladých voličů (19-06841S) 
  • prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D., Individuální a kontextuální prediktory postojů k nástrojům veřejných politik (19-02986S) 
  • Mgr. Barbora Spalová, Ph.D., Proměny církevních morálních ekonomií v ČR a SR v kontextu restitucí a odluky od státu (19-08512S)
  • prof. Roman Horváth, MA, Ph.D., Správa centrálních bank: Transparence a komunikace po krizi (19-15650S) 
  • Mgr. Ondřej Klípa, Ph.D., Vyrobeno polskými soudruhy. Příběhy českých industriálních objektů a polských hostujících pracovníků ve vzájemné perspektivě (19-12941S)
  • Mgr. Ondřej Žíla, Ph.D., Bosenská (prou)dění: Každodenní usouvztažňování války, postsocialismu a neoliberaliazce v daytonské Bosně a Hercegovině (19-11397S)
  • PhDr. Vilém Novotný, Ph.D., Konceptualizování Multiple Streams Framework jako vědeckého výzkumného programu: Systematická perspektiva jeho vývoje (19-23794S)

A dále také tým IES vedený Mgr. Milanem Ščasným, Ph.D., který je součástí řešitelského týmu podpořeného projektu GA ČR EXPRO Excelence v ekonomickém výzkumu energetické efektivity a modelování dopadů - FE3M (19-26812X). Hlavním příjemcem projektu je Centrum pro otázky životního prostředí.