Prohlášení Odborové organizace na FSV UK ke stávce 17. 10. 2023

Odbory FSV UK

Prohlášení Odborové organizace na FSV UK ke stávce 17. 10. 2023

Odbory na FSV UK vyjadřují plnou podporu stávkujícím na jiných fakultách UK i dalších vysokých školách.

V úterý 17. října 2023 proběhne plánovaná výstražná stávka svolaná Vysokoškolským odborovým svazem. Tato stávka je vyjádřením nesouhlasu organizací sdružených ve Vysokoškolském odborovém svazu (tedy i odborové organizace na FSV) s nedostatečným financováním vysokého školství v České republice – včetně mezd zaměstnanců vysokých škol – v rámci rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Odborová organizace na FSV UK vyjadřuje této stávce plnou podporu.

Zdůrazňujeme, že stávka není namířena proti vedení konkrétních vysokých škol, ale koordinuje se ve spolupráci s děkanáty, Českou konferencí rektorů a Radou vysokých škol jako protest proti politice vlády. Cílem odborových organizací je upozornit na naléhavou potřebu navýšení finančního zajištění vysokého školství a výzkumu v naší zemi.

Podporou stávky chceme upozornit na to, že současný stav je v rozporu s programovým prohlášením vlády, které hovoří o podpoře vzdělávání a podpoře vědy a výzkumu. Ministerstvo pro příští rok navrhlo vyčlenit zhruba 30,903 miliardy korun na financování vysokých škol, což je sice o 2,3 miliardy více než v předchozím roce, ovšem v kontextu bezprecedentní míry inflace v ČR jde reálně o snížení objemu finančních prostředků. Veřejné výdaje na terciární vzdělávání jsou v České republice dlouhodobě pod průměrem zemí EU, což negativně ovlivňuje kvalitu výuky a pracovní podmínky zaměstnanců a zaměstnankyň.

Podporou stávky bychom také rádi vyjádřili solidaritu s našimi kolegy a kolegyněmi z Filozofické fakulty UK, Fakulty humanitních studií UK a Evangelické teologické fakulty UK, kteří se rozhodli pro celodenní stávku. Jejich pracovní podmínky jsou za hranicí důstojnosti, což naléhavost celého protestu dále umocňuje.