Prof. Lenka Rovná oceněna Zlatou medailí Univerzity Karlovy

Prof. Lenka Rovná oceněna Zlatou medailí Univerzity Karlovy

Prof. Lenka Rovná oceněna Zlatou medailí Univerzity Karlovy

Profesorka Lenka Rovná z Institutu mezinárodních studií FSV UK převzala ocenění Zlatá medaile UK za rozvoj internacionalizace Univerzity Karlovy a rozvoj Fakulty sociálních věd UK.

Na úrovni fakultní patří prof. Rovná k zakládajícím osobnostem Fakulty sociálních věd a Institutu mezinárodních studií, kde stála u zrodu tří jeho kateder – Katedry ruských a východoevropských studií, Katedry amerických studií a Katedry (západo-)evropských studií, je dlouholetou členkou vědecké rady. Výrazně přispěla k zapojení institutu a fakulty do mezinárodní badatelské komunity významnými projekty včetně prestižního Jean Monnet Centre of Excellence.

Ocenění si opravdu vážím, a to i proto, že mám tři velké životní lásky: má pařížská vnoučata, Evropu a mou alma mater,“ uvedla prof. Rovná při přebírání ocenění.

Čtěte více v tiskové zprávě