TZ: Profesorka Lenka Rovná byla oceněna Zlatou medailí UK

Profesorka Lenka Rovná byla oceněna Zlatou medailí Univerzity Karlovy

Profesorka Lenka Rovná z Institutu mezinárodních studií FSV UK převzala z rukou rektora Univerzity Karlovy ocenění Zlatá medaile UK za rozvoj internacionalizace Univerzity Karlovy a rozvoj Fakulty sociálních věd UK. U příležitosti zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy bylo oceněno celkem patnáct osobností, které se svou vědeckou a pedagogickou prací nesmazatelně zapsaly do dějin univerzity, a zasadily se tak o šíření jejího dobrého jména.

profesorka Lenka Rovná

Těší mě, že vedení univerzity vyhovělo v posledním půlroce mým návrhům na ocenění tří významných žen, které se zasloužily o to, aby naše fakulta byla taková, jaká je: otevřená, rozvíjející dosavadní poznání a internacionalizovaná,” uvedla děkanka Alice Němcová Tejkalová a dodala: „Zároveň věřím, že jejich nadšení pro obor i službu veřejnosti a akademickému společenství budou inspirativní pro další generace jejich nástupkyň a nástupců.

Profesorka Rovná působí v současné době jako prorektorka pro evropské záležitosti a profesorka Institutu mezinárodních studií FSV UK. Na univerzitní úrovni přispívá k internacionalizaci a rozvoji UK – stojí v čele Evropského centra UK a v neposlední řadě patří k významným hybatelům prestižní mezinárodní aliance 4EU+, k jejímuž zrodu zcela zásadně přispěla.

Na úrovni fakultní patří prof. Rovná k zakládajícím osobnostem Fakulty sociálních věd a Institutu mezinárodních studií, kde stála u zrodu tří jeho kateder – Katedry ruských a východoevropských studií, Katedry amerických studií a Katedry (západo-)evropských studií, je dlouholetou členkou vědecké rady. Výrazně přispěla k zapojení institutu a fakulty do mezinárodní badatelské komunity významnými projekty včetně prestižního Jean Monnet Centre of Excellence. „Ocenění si opravdu vážím, a to i proto, že mám tři velké životní lásky: má pařížská vnoučata, Evropu a mou alma mater,“ uvedla prof. Rovná při přebírání ocenění.

Pamětní medaile Univerzity Karlovy je ocenění, které lze udělit členům akademické obce univerzity, ale i osobám mimo akademickou obec, které významným dílem přispěly k rozvoji univerzity, některé z fakult či k oblasti vědy, vzdělanosti a akademických svobod. O udělení či neudělení medaile fakulty rozhoduje rektor. Medaile univerzity se udílí ve dvou stupních (zlatá a stříbrná), dále historická medaile univerzity a tematicky zaměřené pamětní medaile.

Kontakt:

Mgr. Jakub Říman, tiskový mluvčí

jakub.riman@fsv.cuni.cz

Tel.222 112 179

Mobil: 721 108 836