Problematika správy výzkumných dat na UK

Problematika správy výzkumných dat na UK

Dotazníkové šetření „Analýza správy a uložení výzkumných dat na Univerzitě Karlově“ je připraveno pod záštitou prorektora pro vědeckou činnost prof. RNDr. Jana Konvalinky a je určeno akademickým a výzkumným pracovníků UK. Doprovodný materiál byl projednán Rozšířeným kolegiem rektora dne 24. 5. 2021.

Data získaná prostřednictvím dotazníkového šetření budou sloužit jako důležitý podklad pro přípravu komplexní infrastruktury a služeb UK. Prezentace výsledků šetření proběhne na začátku zimního semestru 2021.

Vstup do dotazníku je dostupný na této adrese po přihlášení do celouniverzitního tenantu MS Office – tj. osobní číslo@cuni.cz.

Časový odhad náročnosti vyplnění dotazníku je cca 20 minut a je rozdělen do částí:

  1. Práce s výzkumnými daty během výzkumu
  2. Dlouhodobé uchování výzkumných dat
  3. Sdílení výzkumných dat
  4. Podpora správy výzkumných dat.

O vyplnění dotazníku prosíme do 30. 6. 2021.