Fond strategických partnerství UK pro rok 2023

Fond strategických partnerství UK pro rok 2023

Fakultní termín pro podávání projektů financovaných z Fondu pro podporu strategických partnerství UK byl stanoven na 14. 2. 2023. Své žádosti, podepsané garantem a vedoucím pracovníkem (podpis paní proděkanky bude přidán v rámci fakultního posouzení), prosím zasílejte nejpozději v tento den na adresu svoz@fsv.cuni.cz, případně prostřednictvím spisové služby.

Informace v angličtině jsou zde.

 

Rovněž byla vyhlášena i výzva CENTRAL Workshops 2023.

Termín podávání přihlášek je 17. 3. 2023. Formulář přihlášky spolu s dalšími informacemi najdete na odkazu níže. Přihlášky se posílají na adresu  central-network@univie.ac.at.