Sběr kurzů virtuální mobility je otevřen

Sběr kurzů virtuální mobility je otevřen

Upozorňujeme, že byl vyhlášen Sběr kurzů virtuální mobility nové výzvy Fondu pro podporu virtuální mobility POVIM pro zimní semestr 2022/2023.

Nově dochází k dělení kurzů pro virtuální mobilitu do tří kategorií:

  • 4EU+ Joint Courses (kategorie 1) 
  • 4EU+ Shared Courses (kategorie 2)
  • Open Courses (kategorie 3) 

Sběr všech kurzů se provádí zadáním kurzu VM přímo do SIS, a sice volbou kategorie Virtuální mobilita do 15. července 2022.

Akademičtí pracovníci, kteří budou v ZS 22/23 vyučovat kurz kategorie 2 a 3 (viz souhrn níže), a administrativní pracovníci zajišťující chod kurzů VM mohou žádat o podporu POVIM. 

Žádosti o podporu čitelně vyplněné a podepsané osobou, které má být podpora určena, zasílejte na předepsaném formuláři (viz příloha POVIM application form) na e-mail: svoz@fsv.cuni.cz nejpozději do 11. července 2022. 

Více informací naleznete zde.