Žádosti o mobilitu pro doktorandy a akademiky na rok 2023

Žádosti o mobilitu pro doktorandy a akademiky na rok 2023

Výzva k podávání žádostí o mobility v roce 2023 je otevřena pro vědecko-pedagogické pracovníky a doktorandy.

Uzávěrka přihlášek je 7. prosince 2022.

Přihlášky na všechny zahraniční partnerské univerzity zasílejte elektronicky na email studyabroad@fsv.cuni.cz nebo interní poštou na Oddělení zahraničních styků FSV UK do rukou Marie Stanovské.

Kdo se může přihlásit:

  • vědecko-pedagogičtí pracovníci všech fakult UK vč. post-doktorandů (v řádném pracovním poměru s UK, nikoliv externisté),
  • doktorandi všech fakult UK.

Více informací a přihlášku naleznete zde.