Přispějte do speciálního čísla časopisu Acta Politologica

Přispějte do speciálního čísla časopisu Acta Politologica

Do speciálního čísla časopisu Acta Politologica CESTA VPŘED, NEBO ZPĚT? Změna systému voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2021 můžete přispět i Vy! Časopis Acta Politologica je recenzovaný sociálněvědní časopis Katedry politologie Institutu politologických studií FSV UK. 

V únoru roku 2021 zrušil Ústavní soud ČR část zákona upravující systém voleb do Poslanecké sněmovny. Před říjnovými sněmovními volbami se tak poslanci a senátoři museli narychlo shodnout na nové podobě volebních pravidel. Tato změna s sebou přináší řadu otázek, jako například:

  • Je volební reforma změnou k lepšímu, nebo nevyužitou příležitostí?
  • Nabízela některá z diskutovaných alternativ lepší cestu?
  • Kdo na změně volebních pravidel vydělá, a kdo naopak prodělá?
  • Neohrozí nový volební systém povolební skládání vlád?
  • Nakolik volební reforma ovlivnila volební výsledek v roce 2021?

Pokud Vás zajímají tyto nebo některé další otázky, odpovězte na ně na stránkách časopisu Acta Politologica

Zašlete abstrakt svého příspěvku (250–300 slov) na adresu acpo@fsv.cuni.cz, a to do 31. srpna 2021. V případě přijetí abstraktu pak už stačí maličkost – sepsat rukopis Vašeho článku a zaslat jej nejpozději 15. ledna 2022. Všechny rukopisy následně projdou standardním procesem recenzního řízení.

Vydání speciálního čísla očekávejte v dubnu roku 2022.