Předávání pamětních medailí FSV UK a Ceny Josefa Vavrouška

Předávání pamětních medailí FSV UK a Ceny Josefa Vavrouška

Předávání pamětních medailí FSV UK a Ceny Josefa Vavrouška

Dne 14. listopadu 2018 se při příležitosti zasedání Vědecké rady Fakulty sociálních věd UK uskutečnilo každoroční předávání pamětních medailí za zásluhy o rozvoj fakulty a za dlouhodobou práci pro fakultu. Současně byla předána ocenění autorům vítězných prací soutěže o Cenu Josefa Vavrouška 2018

Medaile za zásluhy o rozvoj fakulty byla udělena prof. PhDr. Lence Rovné, CSc., zakladatelce Katedry západoevropských studií na Institutu mezinárodních studií FSV UK a zároveň prorektorce pro evropskou problematiku na Univerzitě Karlově.

Za dlouhodobou práci pro fakultu byli oceněni:

Ing. Jan Pospíšil (Rozhlasová a televizní laboratoř, Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK)

PhDr. Michael Romancov, Ph.D. (Katedra politologie, Institut politologických studií FSV UK)

PhDr. Věra Tomandlová (Katedra veřejné a sociální politiky, Institut sociologických studií FSV UK)

Mgr. Robert Záruba (Katedra žurnalistiky, Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK)

Všem oceněným srdečně gratulujeme!

FOTO: Tomáš Šedivý