Praktický kurz Management of Science and Innovation

Praktický kurz Management of Science and Innovation

Praktický kurz Management of Science and Innovation

Zajímá vás věda a inovace? Chcete se naučit, jak řídit projekty a uspět? Chcete se dozvědět, jak ochránit svůj nápad a jak sestavit business plán pro jeho uplatnění v praxi?

Centrum pro přenos poznatků a technologií UK připravilo pro studenty 4. a vyšších ročníků Mgr. programů, navazujících Mgr. programů a Ph.D. programů všech fakult UK praktický kurz Management of Science and Innovation (MSI).

Základní kurz MSI1 (kód TVOL0002) je jednosemestrální, distanční výuka je vedena v angličtině a absolvování je hodnoceno 6 kredity (otevřen v letním i zimním semestru). Na něj navazuje pokročilý kurz MSI2 (kód TVOL0004), kde odborníci z praxe proberou témata managementu vědy více do hloubky (otevřen pouze v zimním semestru). Na třetí úrovni kurzu MSI3 pak mohou zájemci s pomocí mentora rozpracovat svůj vlastní vědecký projekt (otevřen průběžně).

Kurzy si lze zapsat pod výše uvedenými kódy prostřednictvím SIS od 14. září 2020.

Na kurzu budou vítáni i vyučující a zaměstnanci UK. V případě zájmu prosím pište na mail msi@ruk.cuni.cz.

Další informace najdete na webu CPPT.