Podejte si přihlášku na studijní výjezd v akademickém roce 2022/2023

Podejte si přihlášku na studijní výjezd v akademickém roce 2022/2023

Sběr přihlášek na studijní výjezdy v akademickém roce 2022/2023 je otevřen od 8. do 31. října 2021. 

Mezifakultní dohody - výjezdy v ZS 2022/2023 

Mezifakultní dohody spravuje Oddělení zahraničních styků FSV UK, které na základě písemných materiálů a pohovoru s uchazeči provádí konečný výběr nominovaných.

Informace k mezifakultním dohodám naleznete zde.

Meziuniverzitní dohody - výjezdy LS 2022/2023

Meziuniverzitní dohody spravuje Oddělení zahraničních vztahů RUK. Uchazeči své přihlášky nahrávají do rektorátní onlinky ve fakultním stanoveném termínu, po tzv. fakultním kole pošle OZS přihlášky úspěšných uchazečů na OZV RUK, které provádí konečný výběr nominovaných.

Informace k meziuniverzitním dohodám naleznete zde.