Letní kolegia programu AKTION ČR - prodloužený termín přihlášek

Letní kolegia programu AKTION ČR - prodloužený termín přihlášek

Studentům českých veřejných vysokých škol od bakalářského studijního cyklu nabízí AKTION ČR – Rakousko v letních měsících účast na letních kurzech němčiny tzv. Sommerkollegs

Letošní Sommerkolleg se bude konat v Poděbradech od 09. 07. do 23.07. 2023. Program a kontakty zde

Jedná se o 3týdenní jazykové kurzy pořádané v ČR, kde se stejně početná skupina českých a rakouských studentů učí paralelně jazyk druhé země, přičemž část výuky je vedena formou tandemu. Výuka je doplněna bohatým doprovodným programem. Pořádány jsou přednášky, volitelné semináře, exkurze, promítání filmů, diskuse apod., a to v obou jazycích.

Stipendistům je hrazeno ubytování, plná penze, účast na výuce, učební materiály a doprovodný program. Účastnický poplatek za celý kurz: 3 000 Kč.

Termín podání přihlášek je prodloužen do 31. 5. 2023Přihlášky podávejte přímo na pořadatelskou vysokou školu ÚJOP UK v Poděbradech. 

Bližší informace:    Program    |     Přihláška